Biznesplan salonu fryzjerskiego „Afrodyta”

Przygotowujesz biznesplan dla swojej firmy? W tym artykule zamieszono kompletny przykład biznesplanu, napisany dla salonu fryzjerskiego, który dopiero ma rozpocząć działalność. Jego mocną stroną jest bardzo dobra lokalizacja firmy.

Przykład biznesplanu dotyczy uruchomienia salonu fryzjerskiego „Afrodyta”, którego właścicielką jest Ewa Nowak, fryzjerka z 15-letnim doświadczeniem. Biznesplan został przygotowany, ponieważ przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia firmy i podjęcia działalności gospodarczej.

Jak wygląda proces powstawania biznesplanu i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo w artykule Jak napisać biznesplan? Poniższy przykład biznesplanu powstał według wytycznych tam zawartych.

Kompletny tekst: Biznesplan salonu fryzjerskiego „Afrodyta”

Okładka

Biznesplan salonu fryzjerskiego "Afrodyta"

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
   1.1. Nazwa firmy
   1.2. Przedmiot działalności
   1.3. Siedziba
   1.4. Charakterystyka właściciela
   1.5. Struktura organizacyjna
   1.6. Misja firmy
   1.7. Analiza i studia poprzedzające biznesplan
2. Analiza strategiczna
   2.1. Trendy rynkowe
   2.2. Analiza SWOT
      2.2.1. Mocne strony
      2.2.2. Słabe strony
      2.2.3. Szanse
      2.2.4. Zagrożenia
3. Plan marketingowy
   3.1. Plan ilościowy sprzedaży
   3.2. Produkt
   3.3. Klienci
   3.4. Ceny
   3.5. Dystrybucja
   3.6. Promocja
4. Strona techniczna
   4.1. Nakłady inwestycyjne na wyposażenie
   4.2. Źródła finansowania
   4.3. Technologia
   4.4. Zaopatrzenie
5. Plan finansowy
   5.1. Założenia
   5.2. Bilans prognostyczny
   5.3. Ilościowy i wartościowy plan sprzedaży
   5.4. Rachunek zysków i strat
   5.5. Plan przepływów pieniężnych
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Niniejszy biznesplan został przygotowany dla potrzeb uruchomienia salonu fryzjerskiego „Afrodyta”. Opracowała go Ewa Nowak, która jest właścicielką firmy. Salon fryzjerski zostanie otwarty na początku stycznia 2020 r.

Łączne nakłady związane bezpośrednio z uruchomieniem firmy będą kształtować się na poziomie 43 319 zł. Kapitał własny wniesiony przez właścicielkę wynosi 60 tys. zł. Według przeprowadzonej analizy, firma powinna przynieść zysk netto już w pierwszym roku działalności (745 718 zł). W dalszych latach poziom zysku powinien przekraczać 950 000 zł.

Przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia firmy i podjęcia działalności gospodarczej. Zadaniem biznesplanu jest zaprezentowanie celów strategicznych, założeń, zadań do zrealizowania i ocena opłacalności przedsięwzięcia.

To jest fragment tekstu. Kompletny biznesplan salonu fryzjerskiego „Afrodyta” znajdziesz na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład