Plan marketingowy salonu fryzjerskiego „Pefredo” – przykład

Zastanawiasz się w jaki sposób napisać plan marketingowy? Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą. Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla salonu fryzjerskiego. Przeczytaj przykład planu marketingowego salonu fryzjerskiego „Pefredo”.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy salonu fryzjerskiego „Pefredo”

Okładka

Plan marketingowy salonu fryzjerskiego "Pefredo" - przykład

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Analiza sytuacji
  1.1. Trendy rynkowe
  1.2. Analiza SWOT
  1.3. Analiza konkurencji
2. Strategia marketingowa
  2.1. Misja firmy
  2.2. Cele marketingowe
  2.3. Strategia produktu
  2.4. Strategia ceny
  2.5. Strategia promocji
  2.6. Strategia dystrybucji
  2.7. Obsługa klienta
3. Finanse
4. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Salon fryzjerski „Pefredo” stopniowo rozwijał się przez ostatnie 2 lata. Osiągnęliśmy już jednak pewne granice możliwości. Dzięki usłudze wykonywania fryzur okazjonalnych oraz wizytom domowym odnotowaliśmy w ostatnich miesiącach największy wzrost sprzedaży. Planujemy wprowadzić kilka modyfikacji do istniejących już usług. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się przeanalizować działalność firmy, aby zdecydować, jaki jest najlepszy sposób przejścia do następnego etapu ekspansji, jakim jest otwarcie drugiego salonu w innymi mieście.

Wierzymy, że możemy dalej się rozwijać, zarówno realizując usługi w salonie, jak i w domu klienta. Mamy nadzieję na dalsze poszerzanie zakresu naszej standardowej działalności dzięki wizytom domowym, bez konieczności powiększania obecnego lokalu lub zaciągania potężnych zobowiązań finansowych.

Celem naszego planu jest wzrost sprzedaży usług o 5% rocznie przez kolejne 5 lat działalności firmy oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży usług przynajmniej na poziomie 8% rocznie. Będziemy zwiększać sprzedaż realizowaną podczas wizyt domowych u klienta. Jeśli nam się uda, zastanowimy się nad otwarciem nowego punktu.

Klauzula poufności: plan zawiera informacje poufne i może być wykorzystany wyłącznie za zgodą właścicielki firmy do celów w nim określonych.

To jest fragment tekstu. Kompletny plan marketingowy salonu fryzjerskiego „Pefredo” znajdziesz na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład