Plan marketingowy wypożyczalni samochodów „Luxur” – przykład

Zastanawiasz się w jaki sposób napisać plan marketingowy? Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą. Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla wypożyczalni samochodów. Przeczytaj przykład planu marketingowego wypożyczalni samochodów „Luxur”.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy wypożyczalni samochodów „Luxur”

Okładka

Plan marketingowy wypożyczalni samochodów "Luxur" - przykład

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Analiza sytuacji
   1.1. Założenia
   1.2. Historia i prognoza sprzedaży
   1.3. Kluczowe produkty
   1.4. Rynki strategiczne
2. Cele marketingowe
3. Strategie marketingowe
   3.1. Produkt
   3.2. Cena
   3.3. Promocja
   3.4. Dystrybucja
4. Harmonogram
5. Budżet oraz rachunek zysków i strat
6. Kontrola wdrożenia
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Niniejszy plan marketingowy został przygotowany na potrzeby wypożyczalni samochodów „Luxur”. Zawiera analizę dotychczasowej działalności firmy oraz pokazuje sposób na powiększenie bazy klientów.

Firma oferuje wynajem samochodów osobowych, dostawczych oraz przewozy masowe. Obserwujemy stały rozwój działalności związany z wypożyczaniem aut luksusowych z szoferem. Wynajmujemy też samochody do ślubu (lub w związku z innymi imprezami okolicznościowymi) wraz z kierowcą.

Celem wdrożenia zaprezentowanego planu marketingowego jest wzrost sprzedaży o 11% rocznie oraz zwiększenie wartości sprzedawanych usług w granicach 30%-60% w perspektywie najbliższych trzech lat.

Klauzula poufności: plan zawiera informacje poufne i może być wykorzystany wyłącznie za zgodą zleceniodawcy do celów w nim określonych.

To jest fragment tekstu. Kompletny plan marketingowy wypożyczalni samochodów „Luxur” znajdziesz na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład