Strategie niszowe w walce z konkurencją

Strategie niszowe w walce z konkurencją

Praktycznie w każdej branży tworzą się wielkie korporacje, zagrażające małym i średnim przedsiębiorstwom. Ratunkiem dla tych podmiotów jest najczęściej przyjęcie strategii niszowej, czyli nakierowanie się na takie operacje, które nie są wykonywane przez globalną konkurencję. Jednak firma, która chce przetrwać w niszy nie może jedynie biernie czekać na rozwój wypadków, musi działać. Może na przykład Read more about Strategie niszowe w walce z konkurencją[…]

Strategia firmy - dlaczego warto ją mieć

Strategia firmy – dlaczego warto ją mieć

Tworzenie strategii firmy jest procesem określenia długofalowych celów organizacji, sposobów ich osiągnięcia, a także kształtowania relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Nie wystarczy, że organizacja działa, nie wystarczy nawet to, że osiąga dochód. Musi być jasność w kwestii tego dokąd chce dojść i jakimi drogami. Tworzenie strategii uświadamia liderom w jakim kierunku tak naprawdę zmierzają i umożliwia Read more about Strategia firmy – dlaczego warto ją mieć[…]

Narzędzia analizy strategicznej

Narzędzia analizy strategicznej

Jak już wiesz analiza SWOT jest analizą strategiczną. Nie jest jednak jedyna. Najbardziej popularne są trzy techniki analizy strategicznej, tzn. analiza SWOT, macierz McKinseya i macierz Boston Consulting Group (BCG). Dwie ostatnie noszą nazwę firm konsultingowych, które zastosowały je jako pierwsze.

Analiza SWOT była już omówiona nie jeden raz, a więc przejdźmy od razu do pozostałych dwóch analiz strategicznych. Są one nazywane metodami portfelowymi. Składają się z dwóch wymiarów, pierwszy odnosi się zawsze do wnętrza danej firmy, jej potencjału, a drugi do atrakcyjności otoczenia zewnętrznego.
[…]

Analiza TOWS jako uzupełnienie SWOT

Analiza TOWS jako uzupełnienie SWOT

Uzupełnieniem analizy SWOT jest analiza TOWS. Podejście to jest określane jako od „zewnątrz do wewnątrz”. O ile podczas analizy SWOT należało oprzeć się na mocnych i słabych stronach organizacji i wykorzystać je w danym otoczeniu, podczas analizy TOWS przyjmowane jest założenie odwrotne. Strategia firmy polega na umiejętnym dostosowywaniu się firmy do sygnałów płynących z jej otoczenia.
[…]

Etapy analizy SWOT

Etapy analizy SWOT

Można mówić o trzech głównych etapach, w których następuje przygotowanie analizy SWOT. Jest to: etap identyfikacji wnętrza firmy, czyli określenie jej mocnych i słabych stron, etap drugi polegający na identyfikacji otoczenia firmy, a więc wskazania szans i zagrożeń tkwiących w jej otoczeniu i etap trzeci, na który składa się określenie pozycji strategicznej firmy i wytyczenie kierunków jej rozwoju.
[…]

Ocena wariantów strategii

Ocena wariantów strategii

Czasami występuje sytuacja, w której wyniki dla kilku różnych strategii są zbieżne albo występują tylko niewielkie różnice. Należy wtedy poddać określone warianty strategii analizie porównawczej. Jeśli nie jesteś przekonany/a do wytypowanego przez siebie wariantu, również możesz poddać wszystkie warianty ocenie i weryfikacji.

[…]