Posted on

42 naukowców dzięki grantom Lider utworzy własne zespoły

42 naukowców z całej Polski – laureatów programu Lider – będzie mogło stworzyć własne zespoły badawcze. W czwartek w Warszawie wręczono im symboliczne czeki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i ogłoszono start kolejnej edycji konkursu. Pula tych grantów w ostatniej edycji wyniosła 60 mln zł.

W programie Lider NCBR przyznaje środki młodym naukowcom na stworzenie i prowadzenie własnych zespołów i rozwiązanie konkretnych problemów badawczych.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Grzegorz Wrochna w czasie gali zwracając się do laureatów powiedział: “Waszą rzeczą jest marzyć, a rzeczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest stwarzać warunki, byście mogli marzenia realizować”.

Z kolei dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr Wojciech Kamieniecki przypominał, że laureaci grantów otrzymują pieniądze na realizację badań i stworzenie swojego zespołu. Zwrócił uwagę, że nagrodzeni nie tylko będą mieli szansę podnieść swoje kompetencje naukowe, ale i menedżerskie: ich zadaniem jest także dbanie o budżet i terminowe przeprowadzenie badań. Szef NCBR dodał, że często dzięki badaniom rozwiniętym w ramach grantu naukowcy zakładają własne start-upy i wdrażają rozwiązania.

Najlepszą ocenę uzyskał w 10. edycji konkursu projekt dr n. med. Elizy Głodkowskiej-Mrówki. We współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym będzie ona pracowała nad diagnostyką nowych podtypów ostrej białaczki limfoblastycznej.

Doceniono również projekt dr. inż. Zbigniewa Czyża, który na Politechnice Lubelskiej będzie pracował nad hybrydowym bezzałogowym statkiem powietrznym pionowego startu i lądowania z możliwością lotu autorotacyjnego.

Lider jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest ich wsparcie w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym. W ramach programu nie narzucono ograniczeń związanych z dziedziną nauki, w której należy realizować projekt. Wyniki prac badawczych mają mieć zastosowanie praktyczne i posiadać potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln zł.

Łącznie w 10. edycji programu Lider o granty walczyło 233 naukowców.

Od początku trwania konkursu granty przyznano już 379 osobom. Było to dofinansowanie o wartości 427 mln zł.

Podczas czwartkowej gali ogłoszono już kolejną edycję programu Lider. Nabór wniosków potrwa do 16 marca 2020 r.

PAP – Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)