Posted on

Analiza TOWS jako uzupełnienie SWOT

Analiza TOWS jako uzupełnienie SWOT

Uzupełnieniem analizy SWOT jest analiza TOWS. Podejście to jest określane jako od “zewnątrz do wewnątrz”. O ile podczas analizy SWOT należało oprzeć się na mocnych i słabych stronach organizacji i wykorzystać je w danym otoczeniu, podczas analizy TOWS przyjmowane jest założenie odwrotne. Strategia firmy polega na umiejętnym dostosowywaniu się firmy do sygnałów płynących z jej otoczenia.

Już sama nazwa wskazuje, że analiza TOWS polega na odwróceniu analizy SWOT. Powstała ona poprzez przestawienie liter w słowie SWOT. W analizie TOWS zatem należy zacząć się od rozpatrzenia szans i zagrożeń przed którymi stoi organizacja, a następnie konfrontuje się je z własnymi predyspozycjami do wykorzystania tych szans i przezwyciężenia zagrożeń.

Od strony technicznej przeprowadzenie analizy SWOT/TOWS wygląda tak samo jak miało to miejsce podczas omawianej już analizy SWOT. Należy więc zidentyfikować mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, a następnie ocenić ich znaczenie, wybrać te które są kluczowe i dokładnie je opisać.

Podczas identyfikacji można skorzystać z listy podstawowych obszarów analizy SWOT/TOWS (Muhlemann i in. 2001: 42):

 • procedury planowania;
 • technologia produkcji;
 • ocena produktu;
 • obsługa posprzedażowa i serwis;
 • polityka cenowa;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • finanse firmy;
 • dystrybucja;
 • strategia marketingowa (promocji i reklamy);
 • majątek trwały, koszty działania i inne.

Następnie bada się relacje zachodzące pomiędzy mocnymi i słabymi stronami, a szansami i zagrożeniami. Polega to na wypełnieniu macierzy z jaką miałeś/aś do czynienia przy ocenie pozycji strategicznej firmy. Dla przypomnienia, w analizie SWOT chodziło o wypełnienie macierzy:

Macierz analizy strategicznej SWOT – wykrycie zależności

Otoczenie
Szanse Zagrożenia
1 … 2 … 3 … n … 1 … 2 … 3 … n …
Firma Mocne strony 1 …
2 …
3 …
n …
Słabe strony 1 …
2 …
3 …
n …

Wypełniając powyższą macierz odpowiadałeś/aś na cztery pytania:

 • Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą wykorzystać nadarzające się szanse?
 • Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia?
 • Czy zidentyfikowane słabe strony nie pozwolą na wykorzystanie nadarzających się szans?
 • Czy zidentyfikowane słabe strony wzmocnią siłę oddziaływań zagrożeń?

W analizie TOWS natomiast występuje następujący zbiór pytań:

 • Czy szanse spotęgują mocne strony?
 • Czy zagrożenia osłabią mocne strony?
 • Czy szanse pozwolą przezwyciężyć słabe strony?
 • Czy zagrożenia spotęgują słabe strony?

Odpowiedzi na powyższe pytania wpisz w macierz, analogicznie jak to robiłeś/aś przy analizie SWOT. Wypełnij tabelę wstawiają “X” lub “1” kiedy zależność występuje i “0” w sytuacji gdy nie występuje. Jeśli nie pamiętasz jak to się robi, wróć do artykuły Ocena pozycji strategicznej.

Macierz analizy strategicznej TOWS – wykrycie zależności

Firma
Mocne strony Słabe strony
1 … 2 … 3 … n … 1 … 2 … 3 … n …
Otoczenie Szanse 1 …
2 …
3 …
n …
Zagrożenia 1 …
2 …
3 …
n …

Wykonując analizę SWOT/TOWS musisz zbadać występujące relacje równolegle. Oznacza to, że wypełniasz obie powyższe tabele, stawiając przy tym właściwe pytania dla każdej z nich. Wybór strategii nie ogranicza się jedynie do opracowania wniosków z analizy SWOT, lecz również bierze się w nim pod uwagę analizę TOWS. Zauważ, że poszczególne pola z obu analiz odpowiadają sobie nawzajem. Możesz ograniczyć się do dodania występujących zależności i wskazania strategii lub przeprowadzić dodatkowo ocenę rangi i wag, co jest bardziej skomplikowane. Potrzebne do tego tabele zostały zaprezentowane w artykule Analiza strategiczna SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)