Posted on

Badanie opinii klientów i agencje badawcze

Badanie opinii klientów i agencje badawcze

Badanie opinii wśród społeczeństwa odgrywa bardzo istotną rolę nie tylko w przypadku polityki, ale także w biznesie, ponieważ możemy tutaj otrzymać wartościowe informacje na temat nastrojów klientów w stosunku do danej firmy, marki lub też konkretnego produktu. Dzięki temu, chcąc na przykład wypuścić na rynek konkurencyjny produkt, bądź też usługę, możemy się sprawnie i szybko przekonać, czego klientom brakuje, w związku z czym też mamy możliwość zapewnienia im produktu spełniającego ich konkretne wymagania.

Przede wszystkim dla każdego przedsiębiorcy bardzo dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług wszelkiego rodzaju agencji badawczych, które zapewnią mu informacje na temat rynku poprzez regularnie prowadzone badania opinii na jego zlecenie pod kątem ustalonych przez niego kryteriów.

Agencje badawcze to wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które posiadające własne zaplecze techniczne (np. oprogramowanie do badań CATI i CAPI, studia do realizacji zogniskowanych wywiadów fokusowych, sieć ankieterów), a także własne narzędzia badawcze oraz przeszkolonych badaczy. Zajmują się realizacją badań rynku lub badań opinii.

Przy dokonywaniu wyboru warto pamiętać, iż dobre agencje badawcze, zajmujące się profesjonalnymi badaniami rynku są stosunkowo kosztowne, niemniej jednak zapewniają w pełni profesjonalną oraz kompleksową obsługę przedsiębiorcy w tym zakresie.

Najczęściej stosowanym narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety. Terminu „ankieta” używa się na określenie formularza z pytaniami albo metody/techniki badawczej. Pierwsze rozumienie jest potoczne i stosowane najczęściej. Drugie wykorzystują badacze z zakresu nauk społecznych, wychodząc z założenia, że pisemny formularz z pytaniami powinien być nazywany „kwestionariuszem” (np. ankiety lub wywiadu w zależności od tego, która metoda badań jest stosowana). Takie rozróżnienie pozwala uniknąć zamieszania, gdy ktoś powie, że w swoich badaniach posłużył się „ankietą” i precyzyjnie wskazać co autor miał na myśli.

Najbardziej podobną do ankiety techniką badawczą jest wywiad kwestionariuszowy. Często myli się je ze sobą i określa jedną nazwą, chociaż są to inne techniki. Najważniejsza różnica sprowadza się do sposobu komunikowania się badacza z respondentem. W przypadku ankiety jest on pośredni, respondent sam wypełnia kwestionariusz i obecność badacza/ankietera nie jest konieczna, wystarczy pisemny przekaz. Gdy mamy do czynienia z wywiadem kwestionariuszowym, wymagana jest obecność ankietera, który czyta respondentowi pytania i rejestruje jego odpowiedzi.

Trzeba zwrócić także szczególną uwagę na fakt, iż badanie opinii powinno być przeprowadzane w miarę regularnie, aby móc wyciągać z wielu badań odpowiednie wnioski statystyczne, ponieważ w niektórych przypadkach, zachowanie klientów może nosić ślady sezonowości, a to oczywiście wymaga zupełnie odmiennego podejścia w zależności od sezonu i związanych z nim nastrojów wśród klientów.

Jednym słowem wszelkiego rodzaju badania opinii przeprowadzane przez agencje badawcze powinny być w stu procentach wykorzystywane do coraz lepszego kreowania świadomości istnienia marki i stałego udoskonalania swojej oferty. Tylko dzięki temu zbudujemy bazę stałych klientów, którzy będą lojalni względem firmy.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)