Posted on

Czy potrzebujesz analizy SWOT w planie marketingowym?

Sprawdź, czy potrzebujesz analizy SWOT w planie marketingowym. Jeśli czytasz ten tekst, to prawdopodobnie już wiesz, że tak. Zacznijmy jednak od początku.

Analiza SWOT jest analizą strategiczną, dzięki której poznasz mocne i słabe strony analizowanego podmiotu oraz szansę i zagrożenia, jakie są obecne w jego otoczeniu zewnętrznym. Można ją przeprowadzić nie tylko dla organizacji, ale też dla konkretnej osoby, a nawet produktu. Mówimy jednak o planie marketingowym, więc najłatwiej będzie omówić to w odniesieniu do całej organizacji.

Szanse są tym, co pojawia się niezależnie od analizowanej firmy, jednak będzie ona w stanie je wykorzystać na swoją korzyść za sprawą mocnych stron, które posiada. Jeśli założymy, że zainteresowanie Polaków jazdą na rowerze wzrasta, to firma może to wykorzystać, jeśli np. prowadzi wypożyczalnię rowerów. Zagrożenia działają w drugą stronę, mogą osłabić mocne strony firmy i spotęgować niekorzystne oddziaływanie jej słabych stron, np. spadek zamożności Polaków spowoduje, że będą mniej chętnie odwiedzali restauracje.

Właściwie przeprowadzona analiza SWOT ma tę zaletę, że pomoże firmie wyznaczyć strategię postępowania. Przedsiębiorca dowie się, w którą stronę podążać. Czy lepiej oprzeć swoją strategię na mocnych stronach, czy też wszystkie siły skierować na eliminowanie słabych stron. Na ile poważne zagrożenia mu grożą i jakie szanse będą dla niego sprzyjającym wiatrem, pomagającym rozwinąć skrzydła.

Wiedza o tym wszystkim jest czymś kluczowym dla skonstruowania skutecznego planu działań marketingowych. Analiza SWOT jest traktowana jako analiza sytuacji, która pozwala poznać firmę i jej produkty oraz stwierdzić, jakie czynniki zaistnieją w otoczeniu, które jej pomogą lub jej zaszkodzą.

Z dużym wyprzedzeniem można stworzyć strategię postępowania, która będzie reakcją na korzystne lub niekorzystne zjawiska. Jeśli np. w jakimś miesiącu sprzedaż spada, można właśnie wtedy zintensyfikować promocję. Oczywiście warto docierać do klientów wtedy, kiedy szukają oni jakichś produktów lub usług, ale firma może nie mieć wystarczających mocy przerobowych, aby z tego skorzystać w sezonie i lepiej byłoby rozłożyć to zainteresowanie w czasie. Na etapie analizy SWOT takie sytuacje staną się widoczne.

Ponadto może okazać się, że w najbliższej przyszłości nadchodzi zagrożenie niezależne od firmy, które będzie zwiększać jej słabe strony. Załóżmy, że firma nie posiada parkingu, a w najbliższym sąsiedztwie powstaje konkurent, który nie będzie miał takiego problemu, ponieważ on parking posiada. Przygotowanie się na ten scenariusz jest czymś w interesie przedsiębiorcy. Ani analiza SWOT, ani plan marketingowy nie zbudują firmie parkingu, ale mogą pomóc wymyślić inną przewagę konkurencyjną nad tym konkurentem, sprawiającą, że klienci będą skłonni dojść do jego lokalu. W innym scenariuszu np. zdecyduje się on dotrzeć do osób podróżujących komunikacją miejską, którym parking nie jest potrzebny. Stworzy dla nich tak atrakcyjną i spersonalizowaną ofertę, że osoby te nawet nie pomyślą o tym, aby odwiedzić konkurenta.

W skutecznie prowadzonym marketingu nie wystarczy przygotować reklamę i obliczyć jej kosztów. Trzeba wiedzieć, do kogo chcesz dotrzeć, dlaczego i jakimi drogami. Analiza SWOT zbiera potrzebną wiedzę w jednym miejscu, jest namysłem nad tym, co się dzieje, co firma ma, a czego nie ma, czy to będzie potrzebne, czy też raczej nie warto w to inwestować oraz przede wszystkim odpowiada na pytanie, dlaczego coś warto robić, a czegoś robić nie warto. Może się okazać, że o ile jedna grupa klientów jest atrakcyjna, bo zachodzą okoliczności świadczące o tym, że będzie ona w sposób ciągły kupować produkt lub usługę firmy, to inna grupa klientów już niedługo zupełnie zrezygnuje z jej usług. Kierowanie promocji na tę drugą grupę okaże się zatem stratą pieniędzy. Natomiast zwrócenie się do innej grupy klientów będzie strzałem w dziesiątkę i warto właśnie na nią skierować budżet.

Jeśli nadal nie jesteś przekonany(-a), to spróbuj odpowiedzieć na pytanie, czy znasz mocne i słabe strony swojej firmy? Odpowiedzialny właściciel firmy odpowie twierdząco, więc utrudnijmy to: czy jesteś w stanie wskazać, które mocne strony twojej firmy pozwolą wykorzystać nadarzające się szanse w otoczeniu? Które słabe strony to uniemożliwią i czy możesz coś z tym zrobić? Czy zagrożenia, jakie niesie przyszłość będą potęgować twoje słabe strony? Czy też może potrafisz sobie z nimi poradzić za pomocą mocnych stron firmy? Jeśli tak, to których konkretnie? W jaki sposób?

Jak widzisz, pytań jest dużo. Jeśli nie na wszystkie potrafisz odpowiedzieć, to nie martw się. Po przeprowadzeniu analizy SWOT już będziesz umiał(a). Przełożenie jej ustaleń na plan działań marketingowych jest czymś intuicyjnym.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)