Posted on

Jak sprawdzić jakie są mocne strony mojej firmy?

Określenie mocnych stron firmy jest kluczową sprawą w szukaniu dla niej przewag konkurencyjnych. Aby sprawdzić mocne strony Twojej firmy, warto przeprowadzić analizę SWOT. Jest to popularne narzędzie stosowane w zarządzaniu, które pozwala ocenić siły i słabości, szanse i zagrożenia związane z danym przedsięwzięciem, w tym Twoją firmą.

Oto kroki, które możesz podjąć, aby przeprowadzić analizę SWOT i zidentyfikować mocne strony Twojej firmy:

  • Zebrać zespół – warto zebrać zespół ludzi, którzy mają różne doświadczenia i perspektywy, takie jak pracownicy, klienci, dostawcy lub eksperci z branży. To pozwoli na uzyskanie różnych punktów widzenia i lepsze zrozumienie mocnych stron Twojej firmy.

  • Zidentyfikować mocne strony – zastanów się, co Twoja firma robi dobrze, w czym się wyróżnia i co przyciąga klientów. Możesz także poprosić swoich pracowników, klientów i dostawców o opinie i uwagi na temat mocnych stron Twojej firmy.

  • Przetestować mocne strony – sprawdź, jakie korzyści wynikają z Twoich mocnych stron i w jaki sposób przyczyniają się one do sukcesu Twojej firmy. Możesz zebrać dane, takie jak wzrost przychodów, lojalność klientów lub pozytywne opinie.

  • Przygotować listę mocnych stron – na podstawie analizy SWOT możesz utworzyć listę mocnych stron Twojej firmy. Na przykład, jeśli Twoja firma oferuje produkty wysokiej jakości, to jakość może być jedną z Twoich mocnych stron. Jeśli Twoja firma ma doświadczonych pracowników, to kompetencje pracowników mogą być Twoją mocną stroną.

Po zidentyfikowaniu mocnych stron Twojej firmy, warto zastanowić się, jak wykorzystać je do dalszego rozwoju biznesu. Możesz wykorzystać swoje mocne strony, aby przyciągnąć nowych klientów, zwiększyć zyski, rozszerzyć swoją działalność lub poprawić relacje z klientami.

Najłatwiej będzie Ci wskazać, co należy zrobić, aby wykorzystać mocne strony za sprawą wyznaczenia strategii rozwoju firmy. W tym także pomoże Ci analiza SWOT. Możesz za jej pomocą wykonać analizę zależności i oszacować, którą ze strategii powinna przyjąć Twoja firma: czy działa ona w sprzyjającym otoczeniu i możesz skoncentrować się szczególnie na mocnych stronach, aby wygrać z konkurencją, czy też otoczenie jest na tyle niepewne, że trzeba najpierw popracować nad poprawą i w jakich obszarach.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)