Opublikowano

Identyfikacja szans i zagrożeń

Identyfikacja szans i zagrożeń

Każda organizacja funkcjonuje w pewnym środowisku. Otoczenie organizacji to ogół czynników zewnętrznych wpływających lub mogących wpłynąć na jej działalność. Do czynników otoczenia zalicza się współpracowników, konkurentów, podmioty kształtujące reguły gry na rynku, ale też zmianę stylu życia czy postęp technologiczny.

Czytaj dalej Identyfikacja szans i zagrożeń

Opublikowano

Identyfikacja mocnych i słabych stron

Identyfikacja mocnych i słabych stron

Decydujące znaczenie dla kształtowania strategii przedsiębiorstwa mają jego zasoby materialne i niematerialne, ich wielkość i struktura, a także możliwości ich pozyskania i wykorzystania. Do zasobów materialnych można zaliczyć: maszyny, urządzenia, surowce do produkcji, produkty itp. Natomiast zasobami niematerialnymi są: wiedza i doświadczenie pracowników, zaufanie klientów, marka, kwalifikacje kadry zarządzającej itp.
Czytaj dalej Identyfikacja mocnych i słabych stron

Opublikowano

Analiza SWOT – definicja

Analiza SWOT - definicja

Analiza SWOT należy do najczęściej stosowanych metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa (inne popularne metody to: analiza SPACE, metoda ASTRA). Ma ona uniwersalne zastosowanie, ponieważ służy jednocześnie do analizy makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego i do oceny potencjału strategicznego przedsiębiorstwa.
Czytaj dalej Analiza SWOT – definicja

Opublikowano

Ocena wariantów strategii

Ocena wariantów strategii

Czasami występuje sytuacja, w której wyniki dla kilku różnych strategii są zbieżne albo występują tylko niewielkie różnice. Należy wtedy poddać określone warianty strategii analizie porównawczej. Jeśli nie jesteś przekonany/a do wytypowanego przez siebie wariantu, również możesz poddać wszystkie warianty ocenie i weryfikacji.

Czytaj dalej Ocena wariantów strategii

Opublikowano

Strategia defensywna (mini-mini)

Strategia defensywna (mini-mini)

Organizacja działa w niesprzyjającym otoczeniu, a dodatkowo zagrożenia zewnętrzne są wzmacniane przez słabości wewnętrzne firmy. Należy starać się minimalizować słabości i zagrożenia. Jest to bardzo trudne, ponieważ firma nie dysponuje mocnymi stronami, ani szansami, które mogłaby tutaj wykorzystać.
Czytaj dalej Strategia defensywna (mini-mini)

Opublikowano

Ocena pozycji strategicznej

Ocena pozycji strategicznej

Analizę SWOT można zakończyć w momencie określenia listy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, które wpisuje się w diagram (często analiza SWOT jest przedstawiana w takiej postaci). Jednak jej pełna przydatność ujawni się dopiero wtedy, kiedy użyjesz wyników analizy do określenia pozycji strategicznej przedsiębiorstwa.
Czytaj dalej Ocena pozycji strategicznej