Posted on

Lista przykładowych czynników dla analizy SWOT TOWS

Analiza SWOT TOWS - Lista przykładowych czynników

Przygotowując analizę SWOT TOWS musisz zestawić mocne i słabe strony organizacji, szanse i zagrożenia występujące w jej otoczeniu. Poniżej zaprezentowano przykładową listę czynników, którą możesz użyć określając mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia dla swojej firmy.

SWOT TOWS – Mocne strony:

 • dobra opinia u klientów;
 • pozycja lidera na rynku;
 • prawa własności do technologii;
 • wysokie kwalifikacje kadry zarządzającej;
 • posiadane zasoby finansowe;
 • marka produktu;
 • wysoka jakość produktów i usług;
 • dobrze zorganizowany serwis;
 • lojalni pracownicy;
 • skuteczna reklama i promocja;
 • korzystna lokalizacja;
 • słaba konkurencja;
 • przemyślana strategia;
 • dobry wizerunek firmy;
 • zdolność wprowadzania innowacyjnych rozwiązań;
 • nowoczesne wyposażenie.

SWOT TOWS – Słabe strony:

 • zadłużenie firmy;
 • brak strategii długofalowej;
 • brak strategii krótkookresowej;
 • wadliwy marketing;
 • przerost zatrudnienia;
 • niska rentowność;
 • słaba sieć dystrybucji;
 • niska jakość produktu;
 • niskie kompetencje kierownicze;
 • słaba sieć dystrybucji;
 • negatywny wizerunek firmy na rynku;
 • niezaspokajanie potrzeb klientów;
 • niewielkie zasoby finansowe;
 • brak płynności finansowej;
 • niejasno określony kierunek strategiczny firmy.

SWOT TOWS – Szanse:

 • wzrost popytu;
 • nowa grupa klientów;
 • rozwijający się rynek;
 • pojawienie się nowych rynków zbytu;
 • dywersyfikacja produktów;
 • wejście na nowy rynek;
 • stali klienci;
 • wykorzystanie dobrej reputacji firmy na nowych rynkach;
 • zmiany demograficzne;
 • przejęcie firmy;
 • nowe technologie;
 • rozszerzenie asortymentu.

SWOT TOWS – Zagrożenia:

 • wzrost cen surowców;
 • nowi zagraniczni konkurenci;
 • nowi krajowi konkurenci;
 • większy udział w rynku substytutów;
 • strata głównego klienta;
 • zmiana potrzeb i gustów nabywców;
 • zmiany demograficzne;
 • zmiana prawa;
 • sezonowość;
 • niskie tempo wzrostu rynku;
 • kryzys gospodarczy, recesja.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)