Posted on

Ocena mocnych i słabych stron

Ocena mocnych i słabych stron

Nie wszystkie zidentyfikowane mocne i słabe strony Twojej organizacji, są jednakowo ważne pod względem tworzenia strategii. Musisz teraz je ocenić, co umożliwi Ci skoncentrowanie się na tych najistotniejszych.

Jeśli myślisz, że warto koncentrować się na wszystkich zasobach, które wyróżniłeś/aś przypomnij sobie teorię sformułowaną przez V. Pareto. Wniosek z niej jest taki, że tylko 20% naszej działalności daje nawet do 80% zysku. Nie musisz zatem skupiać się na wszystkim, aby znacząco poprawić swoje wyniki. Poza tym byłoby to dość skomplikowane i zajęłoby Ci wiele czasu.

Mocne i słabe strony, które zostały przez Ciebie zidentyfikowane wpisz w poniższą tabelę, a następnie dokonaj ich oceny według zamieszczonej instrukcji. Jak widzisz mogłeś/aś też wybrać te aspekty działalności firmy, które oceniasz jako ważne i dopiero teraz określić czy jest to mocna, czy też słaba strona firmy.

Lp. Mocne lub słabe strony firmy Wycena czynnika jako strony Ranga czynnika Ocena łączna
słabej
mocnej
1
2
3
-2
-1
+1
+2
1. Mocna strona 1
2. Mocna strona 2
Mocna strona …
Słaba strona 1
Słaba strona 2
Słaba strona …

Oceny czynnika jako strony mocnej lub słabej dokonujesz posługując się skalą punktową, gdzie:

– 2 pkt oznacza czynnik uznany za bardzo słabą stronę firmy,
– 1 pkt oznacza czynnik uznany za słabą stronę,
+1 pkt oznacza czynnik uznany za mocną stronę,
+2 pkt oznacza czynnik uznany za bardzo mocną stronę.

Wyróżnionym mocnym i słabym stronom nadaj rangę, a więc zaznacz jakie przypisujesz im znaczenie. Rangę można nadać np. na podstawie własnej wiedzy o branży, badań rynkowych, oceny kierownictwa firmy lub zatrudnionych ekspertów. Stosowane oznaczenia:

3 oznacza rangę najwyższą;
2 oznacza rangę średnią;
1 oznacza niską rangę czynnika.

Ocena łączona jest iloczynem Wyceny czynnika jako strony i Rangi czynnika. Im jest większa tym czynnik ma większe znaczenie. Zostanie on więc wytypowany do wykorzystania przy sporządzeniu macierzy analizy strategicznej SWOT, która pozwoli wybrać zalecaną strategię.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)