Posted on

Ocena szans i zagrożeń

Ocena szans i zagrożeń

Określenie szans i zagrożeń występujących w otoczeniu firmy jest niezwykle istotne. Jeśli zostało to przez Ciebie wykonane, możesz teraz ocenić ich znaczenie dla przyszłego funkcjonowania firmy.

Wszystkie szanse i zagrożenia, które zostały przez Ciebie zidentyfikowane wpisz w poniższą tabelę, a następnie dokonaj ich oceny według zamieszczonej instrukcji. Mogłeś/aś też wybrać te czynniki otoczenia, które oceniasz jako ważne i dopiero teraz określić czy jest to szansa, czy też zagrożenie dla firmy.

Lp. Szansa lub zagrożenie/th>

Wycena wpływu czynników otoczenia
-2
-1
0
+1
+2
1. Czynnik 1
2. Czynnik 2
3. Czynnik 3
4. Czynnik 4
Czynnik …

Oceny czynnika jako szansy lub zagrożenia dokonujesz posługując się skalą punktową, gdzie:

– 2 pkt oznacza czynnik uznany za bardzo silne zagrożenie dla firmy,
– 1 pkt oznacza czynnik uznany za zagrożenie, ale o mniejszym wpływie,
0 pkt oznacza czynnik, który nie możesz jednoznacznie zidentyfikować jako zagrożenie czy szansę,
+1 pkt oznacza czynnik uznany za szansę,
+2 pkt oznacza czynnik uznany za szansę o dużym wpływie.

Uzyskane wyniki posłużą do przygotowania macierzy analizy strategicznej SWOT. Najważniejsze będą czynniki o wartościach najbardziej skrajnych.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)