Posted on

Ocena wariantów strategii

Ocena wariantów strategii

Czasami występuje sytuacja, w której wyniki dla kilku różnych strategii są zbieżne albo występują tylko niewielkie różnice. Należy wtedy poddać określone warianty strategii analizie porównawczej. Jeśli nie jesteś przekonany/a do wytypowanego przez siebie wariantu, również możesz poddać wszystkie warianty ocenie i weryfikacji.

Wpisz jeszcze raz wszystkie wyróżnione mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia do tabeli poniżej. Następnie dokonaj oceny ich ważności, gdzie:

1 – główne słabości;
2 – drugorzędne słabości;
3 – drugorzędne siły;
4 – główne siły;

1 – główne zagrożenia;
2 – drugorzędne zagrożenia;
3 – drugorzędne szanse;
4 – główne szanse.

W główce tabeli wpisz kolejne warianty strategii, które chcesz porównać. Oceny dokonuje się tylko wtedy, kiedy konkretny czynnik oddziałuje na wybór strategii:

1 – strategia nie jest akceptowana;
2 – strategia jest możliwa do przyjęcia;
3 – strategia jest prawdopodobnie akceptowana;
4 – strategia jest akceptowana.

Atrakcyjność strategii jest iloczynem oceny ważności i oceny strategii. Suma cząstkowych atrakcyjności strategii pozwala określić w jakim stopniu są one odpowiednie i pożądane (tzn. im jest wyższa, tym lepiej).

Czynniki Ocena czynników Warianty strategii
Strategia A
Strategia …
ocena
atrakcyjność ocena atrakcyjność

Czynniki wewnętrzne

I. Mocne strony
………..
………..
………..

II. Słabe strony
………..
………..
………..

Czynniki zewnętrzne

III. Zagrożenia
………..
………..
………..

Szanse
………..
………..
………..

Łączna ocena


Ocena wariantów strategii została wykorzystana w przykładzie:
Analiza SWOT kwiaciarni „Kokietka”

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)