Posted on

Pierwszy konkurs NCBR w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Wzrost bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zabezpieczenie infrastruktury przetwarzania danych oraz cyfryzacja infrastruktury służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – projekty w takich obszarach można zgłaszać do konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach KPO. Na ich realizację przeznaczono 445 mln zł.

“Czas pandemii COVID-19, a także jej odczuwalne skutki pokazały, jak ważne jest przygotowanie naszej krajowej gospodarki na potencjalne kryzysy. W pierwszym konkursie, jaki w ramach środków KPO realizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, chcemy zainwestować w niezwykle ważny obszar, jakim jest bezpieczeństwo cyfrowe. Polskie przedsiębiorstwa i jednostki naukowe mają szansę otrzymać wsparcie finansowe i zrealizować projekty, na których zyska wielu z nas” – powiedział cytowany w komunikacie prasowym przesłanym PAP dr Jacek Orzeł, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy przewidziano m.in. inwestycje służące wsparciu infrastruktury przetwarzania danych. To m.in. działania w ramach europejskiego programu IPCEI-CIS („Important Project of Common European Interest – Cloud Infrastructure and Services”, IPCEI-CIS), czyli dotyczące ważnych projektów w zakresie infrastruktury i usług chmurowych nowej generacji.

„W konkursie wyłonimy projekty badawczo-rozwojowe obejmujące wdrożenie innowacyjnych rozwiązań chmurowych następnej generacji, które (…) charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności, pozytywnym wpływem na środowisko, a jednocześnie przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności europejskiego przemysłu oraz dalszego rozwoju wspólnego rynku cyfrowego” – dodał dr Orzeł.

O środki z KPO mogą się starać wnioskodawcy z dwóch kategorii. To Partnerzy Bezpośredni (Direct Partners), czyli podmioty planujące realizację projektów, dla których Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję o udzieleniu pomocy, oraz Partnerzy Pośredni (Indirect Partners), czyli przedsiębiorstwa i organizacje badawcze, których działania sprzyjają realizacji celów IPCEI-CIS.

Partnerzy Bezpośredni mogą otrzymać wsparcie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej oraz pierwszego zastosowania w przemyśle. Między wnioskodawców zostanie rozdzielona suma 170 mln zł, a nabór potrwa od 15 stycznia do 23 lutego 2024 r.

Z kolei w naborze dla Partnerów Pośrednich wsparcie udzielane jest na realizację przedsięwzięć, które obejmują: badania podstawowe, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Tutaj do podziału między wnioskodawców jest prawie 275 mln zł, a nabór rozpocznie się 29 stycznia i potrwa do 22 marca 2024 r. Ocena wniosków trwa do 60 dni.

Dodatkowe informacje i dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie internetowej. (PAP)

abu/ bar/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)