Posted on

Plan marketingowy firmy „Wozmax” – wózki widłowe

Plan marketingowy firmy „Wozmax” - wózki widłowe

Potrzebny Ci plan marketingowy firmy zajmującej się sprzedażą i naprawą wózków widłowych? Plan marketingowy to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą, dostarcza pomysłów odnośnie promocji i jej dynamiczniejszego rozwoju. W tym miejscu znajdziesz przykład planu marketingowego przygotowanego dla firmy „Wozmax” – wózki widłowe.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego firmy „Wozmax” – wózki widłowe.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy firmy „Wozmax” – wózki widłowe

Okładka

Spis treści


Wprowadzenie
1. Analiza sytuacji
  1.1. Trendy rynkowe
  1.2. Analiza SWOT
  1.3. Analiza konkurencji
2. Strategia marketingowa
  2.1. Misja firmy
  2.2. Cele marketingowe
  2.3. Strategia produktu
  2.4. Strategia ceny
  2.5. Strategia promocji
  2.6. Dystrybucja
  2.7. Obsługa klienta
3. Finanse
4. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Spis tabel

Wprowadzenie


Niniejszy plan marketingowy został opracowany na potrzeby firmy „Wozmax” – wózki widłowe w związku z rozszerzeniem zasięgu dotychczasowej działalności. Działalność firmy była do tej pory oparta na świadczeniu usług stałym klientom z najbliższych okolic i Warszawy. Pozwalało to zachować wysoką jakość usług, przy stosunkowo wysokich cenach. Widzimy jednak konieczność rozszerzenia działalności i pozyskania nowych klientów korporacyjnych i indywidualnych z całego regionu. Prawdopodobnie będzie to wiązało się z obniżeniem cen. Równocześnie musimy poradzić sobie z trudnościami wewnętrznymi związanymi z wydzieleniem części firmy i odejściem współwłaściciela.

Celem planu marketingowego jest utworzenie w ciągu kolejnych 3 lat działalności wizerunku firmy profesjonalnej, przyjaznej klientom, wzbudzającej zaufanie oraz pozytywne wyróżnienie się na tle konkurencji. Pomóc w tym ma intensywnie prowadzona promocja w internecie. Plan marketingowy posłuży również do monitorowania przebiegu realizacji założeń. Budżet promocyjny w roku 2021 będzie wynosił 78 500 zł.

Wszystkie analizy zawarte w planie marketingowym opracowano na podstawie informacji udzielonych przez zleceniodawcę oraz badań własnych.

Klauzula poufności: plan zawiera informacje poufne i może być wykorzystany wyłącznie za zgodą zleceniodawcy do celów w nim określonych.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)