Posted on

Plan marketingowy pierogarni “Pierogowy Zakątek”

Plan marketingowy pierogarni "Pierogowy Zakątek" - przykład

Zastanawiasz się w jaki sposób napisać plan marketingowy? Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą i uzyskania sprzedaży na zakładanym poziomie. Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla pierogarni „Pierogowy Zakątek”.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego pierogarni „Pierogowy Zakątek”.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy pierogarni „Pierogowy Zakątek”

Okładka

Plan marketingowy pierogarni "Pierogowy Zakątek"

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Analiza sytuacji
   1.1. Założenia
   1.2. Historia i prognoza sprzedaży
   1.3. Kluczowe produkty
   1.4. Rynki strategiczne
   1.5. Analiza konkurencji
2. Cele marketingowe
3. Strategie marketingowe
   3.1. Produkt
   3.2. Cena
   3.3. Promocja
   3.4. Dystrybucja
4. Harmonogram
5. Budżet oraz rachunek zysków i strat
6. Kontrola wdrożenia
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Niniejszy plan marketingowy powstał dla pierogarni „Pierogowy Zakątek”, która zostanie otwarta 18 stycznia 2017 r. Działalność firmy ukierunkowana jest przede wszystkim na sprzedaż pierogów własnej roboty. W asortymencie pierogarni będą produkty stałe, jak też o sezonowych smakach. Planujemy prowadzić sprzedaż na miejscu.

Celem wdrożenia zaprezentowanego planu marketingowego jest osiągnięcie zakładanego poziomu sprzedaży w 2017 r. i wzrost sprzedaży o 15% rocznie w 2018 i 2019 r. Budżet promocyjny w roku 2017 wyniesie 9 630 zł.

Klauzula poufności: plan zawiera informacje poufne i może być wykorzystany wyłącznie za zgodą zleceniodawcy do celów w nim określonych.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)