Opublikowano

Plan marketingowy Technikum

Plan marketingowy Technikum

Nie wiesz w jaki sposób napisać plan marketingowy? Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą. Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla niepublicznego technikum.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego technikum.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy Technikum

Okładka

Plan marketingowy Technikum

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Charakterystyka przedsięwzięcia
2. Analiza sytuacji
  2.1. Analiza makrootoczenia
  2.2. Branża
  2.3. Analiza konkurencji
  2.4. Rynki docelowe
  2.5. Analiza SWOT
3. Strategia marketingowa
  3.1. Misja
  3.2. Cele marketingowe
  3.3. Strategia produktu
  3.4. Strategia ceny
  3.5. Strategia promocji
  3.6. Dystrybucja
  3.7. Obsługa klienta
4. Harmonogram
5. Finanse
6. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Niniejszy plan marketingowy został przygotowany na potrzeby Niepublicznego Technikum, które rozpocznie działalność w 2018 r. W dokumencie przeanalizowano sytuację wyjściową oraz możliwości wprowadzenia nowej oferty na rynek. Technikum świadczy usługi w obszarze edukacji. Naszą misją jest przygotowanie absolwentów do zadań zawodowych, związanych z odgrywaniem aktywnej roli w rynkowej i opartej na wiedzy gospodarce XXI wieku. Program dydaktyczno-wychowawczy przyjmuje za podstawę kształcenie umiejętności rzetelnej pracy: rozwijanie inicjatywy i odpowiedzialności.

Obecnie kształceniem ponadpodstawowym objęte są osoby w wieku od 15 lat, które ukończyły obowiązkowe szkoły podstawowe. We wszystkich typach szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 kształciło się 5 mln dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 12,9% ludności kraju. Widzimy zatem zapotrzebowanie na nasze usługi na rynku.

Do celów wdrożenia zaprezentowanego planu marketingowego należą m.in. przeprowadzenie z sukcesem naboru do klas o profilach technik informatyk, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik hotelarstwa i technik ekonomista, a także zwiększenie rozpoznawalności Szkoły, zwrócenie uwagi obecnych klientów na dalsze możliwości współpracy. W kolejnych latach chcemy rozszerzyć ofertę o nowe profile klas oraz liceum.

Klauzula poufności: plan zawiera informacje poufne i może być wykorzystany wyłącznie za zgodą właściciela do celów w nim określonych.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)