Posted on

Strategia defensywna (mini-mini)

Strategia defensywna (mini-mini)

Organizacja działa w niesprzyjającym otoczeniu, a dodatkowo zagrożenia zewnętrzne są wzmacniane przez słabości wewnętrzne firmy. Należy starać się minimalizować słabości i zagrożenia. Jest to bardzo trudne, ponieważ firma nie dysponuje mocnymi stronami, ani szansami, które mogłaby tutaj wykorzystać.

W wersji optymistycznej strategia defensywna sprowadza się do działalności umożliwiającej przetrwanie firmie lub połączenia z inną organizacją. Natomiast w wersji pesymistycznej do likwidacji organizacji.

W strategii defensywnej możesz rozważyć następujące postępowanie:

  • stopniowe wycofywanie się – kierownictwo firmy może wziąć pod uwagę stopniowe wycofywanie się z rynku. Chodzi o jak największe zagarnięcie wszelkich możliwych korzyści i zysku przed likwidacją firmy;

  • połączenie z inną firmą – organizacja może zostać „wchłonięta” (lub połączona) przez inną firmę, której powodzi się od niej lepiej i w ten sposób przetrwać dzięki „pomocy” z zewnątrz;

  • redukcja kosztów – pewne efekty może przynieść również redukcja kosztów. Dzięki niej firma może zyskać więcej czasu i czekać na pojawienie się korzystniejszych okoliczności, lepszej sytuacji na rynku. Może dzięki temu przetrwać najgorszy okres i odbudować się w przyszłości, która stworzy korzystniejsze warunki;

  • zaprzestanie inwestowania – w tej strategii firma jest zbyt słaba, aby inwestować swoje środki, a więc pozbywać się ich.

Strategia defensywna została wybrana w następujących przykładach:
Analiza SWOT biura podróży “Anntravel”
Analiza SWOT TOWS biura podróży “Anntravel”

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)