Posted on

Strategia firmy – dlaczego warto ją mieć

Strategia firmy - dlaczego warto ją mieć

Tworzenie strategii firmy jest procesem określenia długofalowych celów organizacji, sposobów ich osiągnięcia, a także kształtowania relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Nie wystarczy, że organizacja działa, nie wystarczy nawet to, że osiąga dochód. Musi być jasność w kwestii tego dokąd chce dojść i jakimi drogami. Tworzenie strategii uświadamia liderom w jakim kierunku tak naprawdę zmierzają i umożliwia przyjęcie konkretnych rozwiązań, aby osiągnąć określone cele.

Działalność wielu przedsiębiorców sprowadza się do założenia firmy i „radzenia” sobie z dnia na dzień. Chodzi o przetrwanie. Żeby minął kolejny dzień, aby zdobyć nowe zlecenie, zarobić. Jednak ci którzy żyją tylko dniem dzisiejszym w którymś momencie stają w miejscu, bo nie mają pomysłu co dalej. „Jakoś” funkcjonują, rozwiązując wciąż pojawiające się (najczęściej te same) problemy. Są przeciętni, a przeciętność wcześniej czy później oznacza klęskę. Zawsze znajdzie się ktoś od nas, lepszy, mądrzejszy i jeśli nie wyrobimy sobie odpowiedniego dystansu – pokona nas z łatwością.

Na początku naszej drogi zapytajmy sami siebie ile znamy firm, które przez lata pozostały takie same jak w chwili powstania, a ile z nich po prostu upadło? Dlaczego tak się stało? Jak szybko pojawiła się konkurencja, która była w stanie im zagrozić? Wreszcie, komu udało się osiągnąć sukces i w jaki sposób do niego doszedł?

Organizacja, która ma strategię, której liderzy świadomie ją realizują, ma przyszłość. Nawet najbardziej surrealistyczne plany stają się osiągalne jeśli zostaną określone rzeczowe sposoby jak im podołać. Każdy cel, nawet ten ze sfery marzeń może zostać osiągnięty przy pomocy dobrej strategii.

Komatsu, niegdyś mała, podupadająca firma, postawiła sobie cel zdawać by się mogło nieosiągalny. Misja określona, przez jej prezesa w 1962 roku zawierała się w dwóch słowach: „Maru-cat”, co znaczyło „pobić Caterpillara”. Warto nadmienić, że Caterpillar był w tym czasie liderem na światowym rynku maszyn ciężkich. Branża również składała się z wielu mocnych firm. Jednak prezes Y. Kawai nie zniechęcił się. Komatsu opanowało dotychczas około 38% światowego rynku (zob. Obłój 2000: 24, 38).

Właściwie obmyślana strategia to podstawa sukcesu. Jednak pomyślana źle może nawet doprowadzić do jej bankructwa. W skrócie: strategia służy do tego aby z wyprzedzeniem działać na dynamicznie zmieniającym się rynku. W ten sposób zawsze jesteśmy o krok przed konkurencją. Dlatego plany strategiczne to jedne z najpilniej strzeżonych dokumentów.

Bibliografia

  1. Krzysztof Obłój. Strategia sukcesu firmy. Warszawa 2000.
  2. Krzysztof Obłój. Strategia organizacji. Warszawa 2007.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)