Posted on

Strategia konserwatywna (maxi-mini)

Strategia konserwatywna (maxi-mini)

W organizacji mocne strony przeważają nad słabościami. Atuty wewnętrzne wiążą się jednak z zewnętrznymi zagrożeniami. Powinno się maksymalizować wykorzystanie własnych atutów i dzięki nim minimalizować zagrożenia zewnętrzne.

Sukcesu firmy należy szukać w niej samej, w jej wnętrzu i w jej potencjale. Jednocześni trzeba unikać zagrożeń o ile to możliwe lub starać się zmniejszyć ich siłę oddziaływania. Strategia ta jest nazywana konserwatywną z tego względu, że wiąże się z najmniejszym ryzykiem. Wbrew potocznemu rozumieniu nie jest jednak pozbawiona kreatywności.

W ramach strategii konserwatywnej możesz rozważyć następujące postępowanie:

  • przejęcie konkurenta – w sytuacji silnej wewnętrznie firmy, przy zmniejszającym się popycie, można rozważyć przejęcie lub wykupienie konkurenta i przejęcia jego udziałów na rynku;

  • zmniejszenie kosztów – przy silnych zagrożeniach zewnętrznych warto redukować ponoszone koszty, aby odpływ gotówki nie osłabił firmy w czasie kiedy okoliczności zewnętrzne będą wyjątkowo nieprzyjemne;

  • ulepszenie produktu – być może udoskonalenie produktów, które firma sprzedaje pozwoli zredukować pewne zagrożenia przed którymi została lub zostanie postawiona. Zastanów się jaki jest Twój produkt i co zrobić, aby był jeszcze lepszy, jak skutecznie go sprzedawać;

  • rozwijanie nowych produktów – firma która dysponuje wewnętrznym potencjałem i chce przeciwdziałać zagrożeniom z zewnątrz może poszerzyć swój asortyment o nowe produkty lub usługi. Ich wprowadzenie może okazać się sukcesem;

  • poszukiwanie nowych rynków – korzystając z silnych stron firmy można zainteresować się nowymi rynkami, aby sprzedawać swoje produkty/usługi. Jest to również związane z rozwijaniem nowych produktów, dla których można poszukać odpowiedniego rynku.

Strategia konserwatywna została wybrana w następujących przykładach:
Analiza SWOT stolarni “Tischler”
Analiza SWOT TOWS stolarni “Tischler”
Analiza SWOT szkoły językowej Magellan
Analiza SWOT TOWS szkoły językowej Magellan
Analiza SWOT zakładu krawieckiego „Szyte Firany”

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)