Posted on

Analiza interesariuszy dla projektu “Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego” – przykład

Analiza interesariuszy dla projektu "Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego" - przykład

Chcesz poznać rzeczywisty układ władzy i ról związany z zarządzaniem projektem lub zarządzaniem przedsiębiorstwem? Musisz dowiedzieć się dlaczego i jakie wysuną roszczenia osoby powiązane z projektem oraz jaką przyjąć wobec nich strategię postępowania? Do tego właśnie służy analiza interesariuszy.
Continue reading Analiza interesariuszy dla projektu “Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego” – przykład