Posted on

Metoda portfelowa

Metoda portfelowa

Metody portfelowe służą do analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Można za ich pomocą przedstawić obecną pozycję strategiczną firmy oraz możliwe opcje strategiczne. Ich powstanie i rozwój był związany z dywersyfikacją produkcji i wzrostem złożoności otoczenia konkurencyjnego. Mają charakter uniwersalny, mogą być stosowane dla wybranego produktu, usługi, konkurenta itp.
Continue reading Metoda portfelowa