Posted on

Metoda portfelowa

Metoda portfelowa

Metody portfelowe służą do analizy potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Można za ich pomocą przedstawić obecną pozycję strategiczną firmy oraz możliwe opcje strategiczne. Ich powstanie i rozwój był związany z dywersyfikacją produkcji i wzrostem złożoności otoczenia konkurencyjnego. Mają charakter uniwersalny, mogą być stosowane dla wybranego produktu, usługi, konkurenta itp.
Continue reading Metoda portfelowa

Posted on

Narzędzia analizy strategicznej

Narzędzia analizy strategicznej

Jak już wiesz analiza SWOT jest analizą strategiczną. Nie jest jednak jedyna. Najbardziej popularne są trzy techniki analizy strategicznej, tzn. analiza SWOT, macierz McKinseya i macierz Boston Consulting Group (BCG). Dwie ostatnie noszą nazwę firm konsultingowych, które zastosowały je jako pierwsze.

Analiza SWOT była już omówiona nie jeden raz, a więc przejdźmy od razu do pozostałych dwóch analiz strategicznych. Są one nazywane metodami portfelowymi. Składają się z dwóch wymiarów, pierwszy odnosi się zawsze do wnętrza danej firmy, jej potencjału, a drugi do atrakcyjności otoczenia zewnętrznego.
Continue reading Narzędzia analizy strategicznej