Opublikowano Dodaj komentarz

Plan marketingowy szkółki piłkarskiej “Grot”

Potrzebny Ci plan marketingowy szkółki piłkarskiej? Plan marketingowy to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą, dostarcza pomysłów odnośnie promocji i jej dynamiczniejszego rozwoju. W tym miejscu znajdziesz przykład planu marketingowego przygotowanego dla szkółki piłkarskiej “Grot”.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego szkółki piłkarskiej “Grot”.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy szkółki piłkarskiej “Grot”

Okładka

Kompletny tekst: Plan marketingowy szkółki piłkarskiej

Spis treści


Wprowadzenie
1. Analiza sytuacji
  1.1. Trendy rynkowe
  1.2. Analiza SWOT
  1.3. Analiza konkurencji
2. Strategia marketingowa
  2.1. Misja firmy
  2.2. Cele marketingowe
  2.3. Strategia produktu
  2.4. Strategia ceny
  2.5. Strategia promocji
  2.6. Dystrybucja
  2.7. Obsługa klienta
3. Finanse
4. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Spis tabel

Wprowadzenie


Niniejszy plan marketingowy został opracowany…

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano

Plan marketingowy produktu Absynt

Nie wiesz w jaki sposób napisać plan marketingowy? Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą. Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla produktu Absynt. Plany marketingowe mogą być pisane zarówno dla firm, jak i konkretnych produktów, które firmy zamierzają wprowadzić na rynek. Mamy tutaj do czynienia z tą drugą sytuacją.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego produktu Absynt.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy produktu Absynt

Okładka

Spis treści


1. Wprowadzenie
2. Analiza sytuacji
   2.1. Analiza rynku
   2.2. Analiza konkurencji
   2.3. Analiza nabywców
   2.4. Charakterystyka produktu
3. Analiza SWOT
4. Misja, wizja i cele marketingowe
5. Strategie marketingowe
   5.1. Strategia produktu
   5.2. Strategia ceny
   5.3. Strategia dystrybucji
   5.4. Strategia promocji
6. Harmonogram
7. Budżet promocyjny
8. Kontrola i realizacja
Przypisy
Bibliografia

1. Wprowadzenie


Niniejszy plan marketingowy dotyczy….

To jest fragment tekstu. Zobacz resztę. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano

Plan marketingowy klubu kręglarskiego „Strike”

Nie wiesz w jaki sposób napisać plan marketingowy? Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą. Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla klubu kręglarskiego.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego klubu kręglarskiego „Strike”.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy klubu kręglarskiego „Strike”

Okładka

Plan marketingowy klubu kręglarskiego „Strike”

Spis treści


1. Wprowadzenie
2. Analiza sytuacji
   2.1. Założenia
   2.2. Kluczowe produkty
   2.3. Prognoza sprzedaży
   2.4. Rynki strategiczne
   2.5. Trendy rynkowe
3. Analiza SWOT
4. Analiza 5 sił Portera
5. Misja i cele marketingowe
   5.1. Misja i wizja
   5.2. Cele marketingowe
6. Strategie marketingowe
   6.1. Strategia produktu
   6.2. Strategia ceny
   6.3. Strategia dystrybucji
   6.4. Strategia promocji
     6.4.1. Kampania linków sponsorowanych
     6.4.2. Artykuły sponsorowane
     6.4.3. Media społecznościowe – fanpage
     6.4.4. Sprzedaż osobista
     6.4.5. Program lojalnościowy
     6.4.6. Wizytówki i ulotki
     6.4.7. Ogłoszenia prasowe
     6.4.8. Billboard
     6.4.9. Blog
     6.4.10. Działania PR
7. Harmonogram
8. Budżet promocyjny
9. Kontrola i realizacja
Przypisy
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

1. Wprowadzenie


Niniejszy plan marketingowy dotyczy….

To jest fragment tekstu. Zobacz resztę. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano

Plan marketingowy agencji eventowej “6points”

Nie wiesz w jaki sposób napisać plan marketingowy? Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą. Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla agencji eventowej.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego agencji eventowej „6points”.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy agencji eventowej „6points”

Okładka

Plan marketingowy agencji eventowej "6points"

Spis treści


Wprowadzenie
1. Ocena aktualnej sytuacji
   1.1. Otoczenie marketingowe firmy
   1.2. Opis branży
   1.3. Rynek docelowy
   1.4. Analiza konkurencji
   1.5. Analiza SWOT
2. Misja i cele marketingowe
   2.1. Misja i wizja firmy
   2.2. Cele marketingowe
3. Strategie marketingowe
   3.1. Strategia produktu
   3.2. Obsługa klienta
   3.3. Strategia ceny
   3.4. Dystrybucja
   3.5. Strategia promocji
     3.5.1. Kampania linków sponsorowanych
     3.5.2. Media społecznościowe – fanpage
     3.5.3. Reklama banerowa
     3.5.4. Artykuły sponsorowane
     3.5.5. Blog firmowy
     3.5.6. Marketing szeptany
     3.5.7. Wpisy w katalogach i Yellow Pages
     3.5.8. Mailing
     3.5.9. Działania PR
4. Harmonogram działań
5. Budżet marketingowy
6. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Wprowadzenie


Niniejszy plan marketingowy powstał dla agencji eventowej „6points”, działającej na terenie Warszawy. Agencja eventowa „6points” świadczy swoim klientom usługi biznesowe polegające na opiece nad różnymi typami imprez masowych. Zajmuje się kompleksową organizacją imprez integracyjnych, konferencji, bankietów, pikników itp. Planuje i organizuje dane wydarzenie pod kątem ściśle określonego celu. To on wyznacza rodzaj wydarzenia, uczestników, czas, miejsce i potrzebne środki. Koncepcja każdego eventu jest dopasowana do wizerunku firmy. Klient decyduje, jakiego konkretnie wsparcia oczekuje. Agencja świadczy usługi zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak też firm z sektora MŚP, a więc mniejszych podmiotów.

W 2020 r. przychody branży eventowej spadły nawet o 77%. Znaczną część komunikacji przejął świat online. Szybko też okazało się, że formuła ta nie sprzyja podtrzymaniu więzi pomiędzy uczestnikami. Pomimo tego przyszłością branży wydają się eventy hybrydowe.

Niezależnie od wielkości, czy też etapu rozwoju, w którym znajduje się firma, ważne jest określenie strategii działania. Dzięki niej można sterować procesami zachodzącymi w firmie, w klarowny sposób pokazać czym się ona zajmuje i co zamierza robić w przyszłości. Pomaga ona także określić, jakie środki są konieczne, żeby wszystkie te zamierzenia urzeczywistnić. Strategię, czy też plan działania powinna opracować każda firma, która pragnie się rozwijać (Tokarski 2010: 7).

Głównym celem, jaki stawia sobie agencja „6points” w nadchodzących latach jest zwiększenie rozpoznawalności marki, co zostanie osiągnięte dzięki intensywnej promocji i reklamie w Internecie oraz wyróżnieniu się na tle konkurencji przy pomocy działań z zakresu public relations. Chcemy także pozyskać 10 stałych klientów instytucjonalnych. Przygotowany na potrzeby naszej agencji eventowej plan marketingowy ma za zadanie wskazać sposoby osiągnięcia zakładanych celów marketingowych w oparciu o środki, którymi agencja dysponuje obecnie lub też może dysponować w przyszłości. Zaprezentowane zostały strategie odnoszące się do wszystkich elementów marketingu-mix, harmonogram, zestawienie finansowe oraz procedury kontrolne i aktualizacyjne.

Klauzula poufności: plan marketingowy zawiera informacje poufne. Można go wykorzystać wyłącznie za zgodą właścicieli do celów przez nich określonych.

To jest fragment tekstu. Zobacz resztę. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano

Plan marketingowy sklepu spożywczo-przemysłowego typu convenience

Potrzebny Ci plan marketingowy sklepu spożywczo-przemysłowego typu convenience? Sprawdź przykład planu marketingowego sklepu spożywczo-przemysłowego należącego do znanej sieci franczyzowej. Plan marketingowy to jedno z narzędzi służących do sprawnego zarządzania firmą.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego sklepu spożywczo-przemysłowego typu convenience.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy sklepu spożywczo-przemysłowego typu convenience

Okładka

Plan marketingowy sklepu spożywczo-przemysłowego typu convenience

Spis treści


Streszczenie
1. Analiza sytuacji
  1.1. Analiza SWOT
  1.2. Analiza 5 sił Portera
  1.3. Analiza konkurencji
2. Strategia marketingowa
  2.1. Misja
  2.2. Cele firmy
  2.3. Strategia produktu
  2.4. Strategia ceny
  2.5. Strategia promocji
  2.6. Dystrybucja
  2.7. Obsługa klienta
3. Finanse
4. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Spis tabel

Streszczenie


Niniejszy plan marketingowy został opracowany na potrzeby…

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano

Plan marketingowy kawiarni “Egal”

Potrzebny Ci plan marketingowy kawiarni? Sprawdź przykład planu marketingowego kawiarni „Egal”. Plan marketingowy to jedno z narzędzi służących do sprawnego zarządzania firmą.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego kawiarni „Egal”.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy kawiarni „Egal”

Okładka

Plan marketingowy kawiarni "Egal"

Spis treści


Streszczenie
1. Analiza sytuacji
  1.1. Trendy rynkowe
  1.2. Analiza SWOT
  1.3. Analiza konkurencji
  1.4. Istniejący potencjał w regionie
2. Strategia marketingowa
  2.1. Misja firmy
  2.2. Cele marketingowe
  2.3. Strategia produktu
  2.4. Strategia ceny
  2.5. Strategia promocji
  2.6. Dystrybucja
  2.7. Obsługa klienta
3. Finanse
4. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Spis tabel

Streszczenie


Niniejszy plan marketingowy został opracowany na potrzeby kawiarni „Egal”. Jest to firma rodzinna, założona w 2021 r. „Egal” jest miejscem przyjaznym, w którym możesz w miłej atmosferze napić się kawy, a także skosztować ciast i deserów. Lokal został dostosowany do potrzeb rodzin z dziećmi. Dla najmłodszych i ich rodziców przygotowano wiele atrakcji, w tym zabawy z animatorką, warsztaty, zajęcia muzyczne i matematyczne. Jest również specjalna oferta dla mam.

Rynek kawy w Polsce wart jest ponad 5,3 mld złotych, a rynek herbaty około 2 mld zł według badania Euromonitor International. Szacuje się, że Polacy wydali w kawiarniach w 2015 r. blisko pół miliarda złotych. Picie kawy to element stylu życia, w którym istotna jest marka, manifestacja swojego statusu, możliwość przebywania w modnym miejscu. Kawa znajduje się wśród artykułów obłożonych najwyższą marżą (nawet 200-300% narzutu). Konsumentom często brakuje w odwiedzanych lokalach rozwiązań dla dzieci, takich jak: kącik zabaw, krzesełka, przewijak. Twierdzi tak 25% z nich (źródło: raport “Polska na Talerzu 2017”). Natomiast do ponownego odwiedzenia lokalu może skłonić ich fakt, że jest on przyjazny rodzinom z dziećmi (10%).

Najtrudniejszy był dla nas okres marca i kwietnia 2020 r. Przychody miesięczne spadły o 50%. Kawiarnie jako takie były i tak w lepszej sytuacji w stosunku do innych obiektów gastronomicznych. W przypadku pubów, barów, restauracji hotelowych przychody spadły nawet o 70-80%. Najlepiej ten czas przetrwały biznesy dysponujące możliwością dostawy do klientów. Kolejne fale pandemii robiły mniejsze wrażenie na branży.

Celem naszego planu marketingowego jest osiągnięcie wzrostu wielkości sprzedaży o 7% rocznie przez najbliższych 5 lat, zwiększenie rozpoznawalności marki oraz dbanie o przyjazny i profesjonalny wizerunek firmy. Plan marketingowy posłuży również do monitorowania przebiegu realizacji założeń.

Wszystkie analizy zawarte w planie marketingowym opracowano na podstawie informacji udzielonych przez zleceniodawcę oraz badań własnych.

Klauzula poufności: plan zawiera informacje poufne i może być wykorzystany wyłącznie za zgodą zleceniodawcy do celów w nim określonych.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano

Plan marketingowy kliniki stomatologicznej “Identis”

Nie wiesz w jaki sposób napisać plan marketingowy? Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą. Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla kliniki stomatologicznej.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego kliniki stomatologicznej “Identis”.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy kliniki stomatologicznej “Identis”

Okładka

Plan marketingowy kliniki stomatologicznej "Identis"

Spis treści


Wprowadzenie
1. Ocena aktualnej sytuacji
   1.1. Otoczenie marketingowe firmy
   1.2. Opis branży
   1.3. Rynek docelowy
   1.4. Analiza konkurencji
   1.5. Analiza SWOT
2. Misja i cele marketingowe
   2.1. Misja i wizja firmy
   2.2. Cele marketingowe
3. Strategie marketingowe
   3.1. Strategia produktu
   3.2. Obsługa klienta
   3.3. Strategia ceny
   3.4. Dystrybucja
   3.5. Strategia promocji
     3.5.1. Kampania linków sponsorowanych
     3.5.2. Media społecznościowe – fanpage
     3.5.3. Artykuły sponsorowane
     3.5.4. Blog firmowy
     3.5.5. Marketing szeptany
     3.5.6. Wpisy w katalogach i Yellow Pages
     3.5.7. Mailing
     3.5.8. Działania PR
4. Harmonogram działań
5. Budżet marketingowy
6. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Wprowadzenie


Niniejszy plan marketingowy powstał dla kliniki stomatologicznej…

To jest fragment tekstu. Zobacz resztę. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano

Plan marketingowy stolarni “Tischler”

Plan marketingowy stolarni "Tischler" - przykład

Coraz częściej myślisz o tym, co zrobić, aby rozwijać się dynamiczniej? A może skończyły Ci się pomysły odnośnie promocji? Jeśli tak, odpowiedź jest jedna, potrzebujesz planu marketingowego. Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą. Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla firmy produkującej i sprzedającej meble oraz zajmującej się renowacją mebli. Przeczytaj przykład planu marketingowego stolarni “Tischler”.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy stolarni “Tischler”

Okładka

Plan marketingowy stolarni "Tischler"

Spis treści


Streszczenie
1. Analiza sytuacji
  1.1. Trendy rynkowe
  1.2. Analiza SWOT
  1.3. Analiza konkurencji
2. Strategia marketingowa
  2.1. Misja i wizja firmy
  2.2. Cele marketingowe
  2.3. Strategia produktu
  2.4. Strategia ceny
  2.5. Strategia promocji
  2.6. Dystrybucja
  2.7. Obsługa klienta
3. Finanse
4. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Spis tabel=

Streszczenie


Niniejszy plan marketingowy został opracowany na potrzeby nowo utworzonej stolarni „Tischler”. Właścicielem firmy jest Andrzej Tischler. Głównym zadaniem przygotowanego planu marketingowego jest umożliwienie podjęcia decyzji, co do sposób promowania produktów stolarni, tak aby osiągnąć zakładane cele. Plan marketingowy posłuży również do monitorowania przebiegu realizacji założeń.

W pierwszym roku działalności firmy chcemy osiągnąć sprzedaż na poziomie 1 586 jednostek i zwiększać napływ zamówień o 5% przez kolejne 5 lat działalności firmy. Jeśli ten plan zakończy się powodzeniem, zastanowimy się nad otwarciem nowych punktów sprzedaży w ramach wdrażania dalszego planu ekspansji.

Przedmiotem działalności firmy będzie produkcja mebli (łóżka do sypialni), ich sprzedaż hurtowa i detaliczna, import mebli (import dotyczy włoskich i francuskich mebli kuchennych) oraz działalność usługowa (renowacja mebli). Sprzedaż będzie prowadzona za pomocą sklepu internetowego. Ważnym elementem promocji i budowania bezpośrednich kontaktów z klientami będzie udział w targach. Wierzymy, że jesteśmy w stanie się rozwijać, nie tracąc jednocześnie na jakości oferowanych przez nas produktów.

Wszystkie analizy zawarte w planie marketingowym opracowano na podstawie informacji udzielonych przez zleceniodawcę oraz badań własnych.

To jest fragment tekstu. Kompletny plan marketingowy stolarni “Tischler” znajdziesz na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano

Plan marketingowy pensjonatu “Misiak” – przykład

Plan marketingowy pensjonatu "Misiak" - przykład

Myślisz o tym, co zrobić, aby firma rozwijała się dynamiczniej? A może skończyły Ci się pomysły odnośnie promocji? Jeśli tak, odpowiedź jest jedna, potrzebujesz planu marketingowego. Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą. Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla pensjonatu.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego pensjonatu „Misiak”.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy pensjonatu „Misiak”

Okładka

Plan marketingowy pensjonatu "Misiak"

Spis treści


Streszczenie
1. Analiza sytuacji
  1.1. Trendy rynkowe
  1.2. Analiza SWOT
  1.3. Analiza konkurencji
2. Strategia marketingowa
  2.1. Misja firmy
  2.2. Cele marketingowe
  2.3. Strategia produktu
  2.4. Strategia ceny
  2.5. Strategia promocji
  2.6. Dystrybucja
  2.7. Obsługa klienta
3. Finanse
4. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Spis tabel

Streszczenie


Niniejszy plan marketingowy został opracowany na potrzeby pensjonatu „Misiak”. Firma dopiero wchodzi na rynek i potrzebuje skutecznych rozwiązań, które pozwolą jej osiągnąć sprzedaż na zadowalającym poziomie.

Pensjonat “Misiak” oferuje do wynajęcia pokoje i apartamenty w cichej, bezpiecznej okolicy we wsi Tylicz, niedaleko od Krynicy-Zdroju. Zapewnimy naszym gościom komfortowy pobyt, z dala od miejskiego zgiełku oraz możliwość aktywnego wypoczynku. W działaniach promocyjnych, obok tradycyjnych metod, wykorzystamy internet.

Celem naszego planu marketingowego jest osiągnięcie w ciągu 3 lat działalności wzrostu obłożenia do 60%, w czym ma pomóc intensywnie prowadzona promocja w internecie. Zakłada się wzrost cen o 5% rocznie, a także testowanie i stopniowe wprowadzanie nowych usług. Musimy podjąć decyzję, co do promocji w systemach rezerwacji. Plan marketingowy posłuży również do monitorowania przebiegu realizacji założeń.

Wszystkie analizy zawarte w planie marketingowym opracowano na podstawie informacji udzielonych przez zleceniodawcę oraz badań własnych.

Klauzula poufności: plan zawiera informacje poufne i może być wykorzystany wyłącznie za zgodą zleceniodawcy do celów w nim określonych.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano

Plan marketingowy firmy szkoleniowej “Arka Skills”

Plan marketingowy firmy szkoleniowej "Arka Skills"

Potrzebny Ci plan marketingowy firmy szkoleniowej? Sprawdź przykład planu marketingowego dla firmy szkoleniowej “Arka Skills”. Plan marketingowy to jedno z narzędzi służących do sprawnego zarządzania firmą.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego firmy szkoleniowej “Arka Skills”.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy firmy szkoleniowej “Arka Skills”

Okładka

Plan marketingowy firmy szkoleniowej "Arka Skills"

Spis treści


Streszczenie
1. Analiza sytuacji
  1.1. Trendy rynkowe
  1.2. Analiza SWOT
  1.3. Analiza konkurencji
  1.4. Rynki strategiczne
2. Strategia marketingowa
  2.1. Misja firmy
  2.2. Cele marketingowe
  2.3. Strategia produktu
  2.4. Strategia ceny
  2.5. Strategia promocji
  2.6. Dystrybucja
  2.7. Obsługa klienta
3. Finanse
4. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Spis tabel

Streszczenie


Niniejszy plan marketingowy został opracowany na potrzeby firmy szkoleniowej “Arka Skills”. Działalność firmy ukierunkowana jest na prowadzenie szkoleń dla osób, które chcą się rozwijać zawodowo. Dostarczamy wiedzę, kształtujemy umiejętności i postawy pracowników. Prowadzimy szkolenia z zakresu: obsługi klienta, zarządzania ludźmi, negocjacji handlowych, prawa autorskiego, marketingu i reklamy, public relations i zamówień publicznych. Firma rozpoczęła działalność w 2022 r.

Celem naszego planu marketingowego jest osiągnięcie wzrostu wielkości sprzedaży o 7% rocznie przez najbliższych 5 lat, budowa silnej marki i umocnienie pozycji na zajmowanym dotychczas obszarze. Plan marketingowy posłuży również do monitorowania przebiegu realizacji założeń.

Wszystkie analizy zawarte w planie marketingowym opracowano na podstawie informacji udzielonych przez zleceniodawcę oraz badań własnych.

Klauzula poufności: plan zawiera informacje poufne i może być wykorzystany wyłącznie za zgodą zleceniodawcy do celów w nim określonych.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład