Posted on

Test kompetencyjny: Test kompetencji kierowniczych – zespół – przykład

Test kompetencyjny powstał na podstawie modelu kompetencyjnego obowiązującego w firmie. Bada przyswojenie przez kierowników średniego szczebla kompetencji z grupy Kompetencje kierownicze – zespół.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak napisać test kompetencyjny lub model kompetencyjny, sprawdź to za darmo na stronie JakNapisac.com w artykułach: Jak napisać test kompetencyjny? i Jak napisać model kompetencyjny? Poniższy przykład testu kompetencyjnego powstał według wytycznych tam zawartych.

Na przykład składają się cztery części:

 1. Opis kompetencji i budowa skali obserwacji zachowań;
 2. Właściwy test kompetencyjny;
 3. Rozwiązanie testu kompetencyjnego;
 4. Interpretacja wyników.

Pierwsza, trzecia i czwarta część służą osobie, która skonstruowała test oraz go ocenia. Część drugą należy przekazać do wypełnienia badanemu pracownikowi lub kandydatowi.

Kompletny przykład: Test kompetencji kierowniczych – zespół

Okładka

Test kompetencyjny: Test kompetencji kierowniczych - zespół - przykład

Spis rzeczy

Spis rzeczy


1. Kompetencje i budowa skali obserwacji zachowań
2. Test kompetencyjny
3. Rozwiązanie testu kompetencyjnego
4. Interpretacja wyników
Spis tabel

1. Kompetencje i budowa skali obserwacji zachowań

1. Kompetencje i budowa skali obserwacji zachowań

Grupa: Kompetencje kierownicze – zespół

Badane kompetencje:

 1. Budowanie zespołu – umiejętność pozyskania właściwych pracowników i określenia ich ról i zadań oraz zdobycie ich zaufania i chęci współpracy w celu osiągnięcia rezultatów;

 2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem – umiejętność przekazania wiedzy i doświadczenia przydatnych w pracy zespołu;

 3. Dbałość o rozwój pracowników – dbanie o właściwy rozwój członków zespołu, a także umiejętność oceny poziomu ich rozwoju i potrzeb szkoleniowych;

 4. Motywowanie zespołu – umiejętność dostosowywania dostępnych czynników motywujących do oczekiwań zespołu, umożliwienie skutecznej realizacji zadań przy jednoczesnym budowaniu atmosfery współpracy;

 5. Rozwiązywanie konfliktów – umiejętność rozwiązywania konfliktu w sposób satysfakcjonujący jego obie strony.

Do każdej z kompetencji przyporządkowano od 3 do 6 pytań w zależności od tego, ile wyodrębniono przejawów zachowania.

Tab. 1. Poziomy opanowania kompetencji

Zachowanie Poziom opanowania
1 – niski 2 – średni 3 – wysoki
Kompetencja: Budowanie zespołu
Aktywizuje współpracowników do osiągnięcia celu Wykorzystuje podejście zespołowe w celu identyfikowania problemów i tworzenia rozwiązań Angażuje innych do aktywnej pracy w zespole W twórczy i efektywny sposób angażuje wszystkich, nawet opornych członków zespołu wokół wyznaczonych celów
Uwzględnia …

[…………………………………]

2. Test kompetencyjny

Test kompetencyjny

INSTRUKCJA
Poniżej zamieszczono 22 pytania testowe, z których każde jest opisem pewnej sytuacji związanej z realizowaniem zadań zawodowych. Twoim zadaniem jest wypełnienie niniejszego kwestionariusza. Dokonaj wyboru tej odpowiedzi, która opisuje najlepsze zachowanie w danej sytuacji.

Nie wszystkie przypadki opisywane w teście spotkasz w swojej pracy. Postaraj się wyobrazić sobie siebie w takiej sytuacji i zaznaczyć te odpowiedzi, które Twoim zdaniem, opisują najlepszą reakcję. W każdym pytaniu możesz wybrać tylko jedną odpowiedź. Odpowiedź zaznaczaj, zakreślając literę (a, b lub c) przy wybranym wariancie odpowiedzi.

PYTANIA

 1. Twój zespół dostał trudne, ale ambitne zadanie. Nie możecie zdecydować, w jaki sposób je zrealizować. Podczas spotkania wygenerowaliście ostatecznie 3 możliwe sposoby realizacji zadania. Dyskusje utknęły w martwym punkcie, bo każde z rozwiązań ma tylu samo zwolenników co oponentów. Co robisz:

  a. Dość dywagacji, czas nagli i trzeba podjąć jakąś decyzję. Jeśli zespół nie może uzgodnić jednego stanowiska, sam podejmujesz ostateczną decyzję;
  b. Stosujesz znane Ci metody grupowego podejmowania decyzji i wspólne osiągacie konsensus, a następnie realizujecie zadanie;
  c. Zarządzasz przerwę, po której jeszcze raz przedstawiasz wybrane propozycje, włączasz w dyskusję rzadziej zabierające głos osoby i starasz się wspólnie z zespołem wybrać najlepsze rozwiązanie.

[…………………………………]

To jest fragment tekstu. Zobacz resztę. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)