Posted on

Wyłoniono zwycięzców 24. edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości

We wtorek po raz 24. wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursie Polski Produkt Przyszłości, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Główne nagrody za swoje projekty – i tym samym tytuł Polskiego Produktu Przyszłości – otrzymały Politechnika Poznańska i Nanoseen sp. z o.o.

Podczas uroczystej gali w Warszawie wręczono nagrody i wyróżnienia dla najbardziej innowacyjnych polskich wyrobów i technologii.

Uczestnicy, jak co roku, konkurowali o nagrody w trzech kategoriach: Produkt przyszłości przedsiębiorcy, Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.

“W tym roku do konkursu zgłoszono 163 innowacyjne projekty, opracowane przez polskie firmy i naukowców. Jest to bardzo budujące, ponieważ mamy świadomość, że to właśnie innowacje stanowią siłę napędową gospodarki. W historii konkursu przyznaliśmy łącznie 214 nagród i wyróżnień dla polskich firm i instytucji naukowych, które opracowały najbardziej nowatorskie rozwiązania” – powiedział podczas uroczystości Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

“Polscy innowatorzy po raz kolejny udowodnili, że nie brak im świetnych pomysłów i determinacji do wcielania ich w życie. Przy tej okazji zachęcam przedsiębiorców i naukowców do współpracy, wzajemnego inspirowania się i sięgania po środki instytucji tworzących polski ekosystem innowacji, takich jak PARP i NCBR oraz do udziału w inicjatywach na wzór Polskiego Produktu Przyszłości” – powiedział p.o. dyrektor NCBR dr Remigiusz Kopoczek.

Projekty zgłoszone do rywalizacji ocenione zostały przez ekspertów branżowych oraz Kapitułę Konkursu, w której zasiedli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju , Agencji Rozwoju Przemysłu, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PARP.

W kategorii produkt Przyszłości Przedsiębiorcy nagrodę główną w wysokości 100 tys. zł otrzymali twórcy innowacyjnych nanomembran NanoseenX do oczyszczania i odsalania wody opracowanych przez Nanoseen Sp. z o.o.

Wyróżnienia w wysokości 25 tys. zł w tej kategorii otrzymały projekty:- bezpieczne nanomateriały tlenowo-cynkowe opracowane przez Nanoxo z o.o;

– PayEye – system identyfikacji biometrycznej z zastosowaniem do płatności okiem. Pierwszy na świecie komercyjny, kompletny system płatniczy, opierający się na akceptacji płatności poprzez identyfikację użytkownika z wykorzystaniem biometrii tęczówki oka i twarzy opracowany przez PayEye sp. z o.o.;

– tusz do druku wyświetlaczy i oświetlenia OLED, zawierający autorskie emitery termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF) opracowany przez Noctiuluca S.A.;

– unikalny zespół samojezdnych maszyn wiercącej i kotwiącej z napędem bateryjnym (BEV), przeznaczonych do eksploatacji i zabezpieczania wyrobisk w kopalniach surowców mineralnych oraz drążenia tuneli komunikacyjnych opracowany przez Mine Master sp. z o.o.

W kategorii Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy nie przyznano nagrody głównej, a jedynie trzy wyróżnienia dla produktów:

– innowacyjna technologia bioaktywnych cząstek nanokompozytowych opracowana przez ADJ Nanotechnology sp. z o.o. i Politechnikę Warszawską;

– SkinSENS – nowa technologia w walce z alergiami opracowana przeznSA i Wojskową Akademię Techniczną;

– ultraszybkie wyłączniki hybrydowe DCU-HM do zabezpieczania pociągów zespolonych, elektrycznych zespołów trakcyjnych i elektrowozów eksploatowanych w systemach DC1 (3 KV) oraz DC2 (1,5 KV) trakcji kolejowej zasilanej prądem stałym opracowane przez Politechnikę Łódzką Katedrę Aparatów Elektrycznych i Zakład Aparatury Elektrycznej WOLTAN sp. z.o.o.

W kategorii Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki zwyciężyła Politechnika Poznańska za projekt AutoMedPrint, czyli system automatycznego projektowania i druku 3D spersonalizowanych ortez i protez kończyn, na podstawie danych z bezkontaktowych pomiarów antropometrycznych.

Wyróżnienia w tej kategorii zdobyły projekty:

– technologia wyznaczania precyzyjnych orbit satelitów nawigacyjnych, w szczególności systemu europejskiego Galileo opracowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

– INZNAK – inteligentne, autonomiczne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów opracowane przez Politechnikę Gdańską;

– powłoka antyoblodzeniowa D-ICE coat opracowana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii; – Zrobotyzowany System Tynkarski opracowany przez Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

“Wyróżnione projekty pozwalają z optymizmem spoglądać na przyszłość polskich innowacji, które jeszcze do niedawna pozostawały w sferze wyobraźni naukowców. Dziś nabrały realnego kształtu i są wizytówką możliwości polskiej nauki i potencjału przedsiębiorczości, które łącząc siły są w stanie, z sukcesem, podbijać rynki światowe” – powiedział wiceminister nauki i edukacji, pełnomocnik rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych Włodzimierz Bernacki.

Z kolei wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek podkreślił, że “kluczem do konkurencyjności gospodarki bezsprzecznie jest jej innowacyjność”. “Musimy wykorzystać wszystkie nasze atuty, takie jak skuteczne łączenie sił naukowców i przedsiębiorców, bo to najlepsza droga do wzrostu innowacyjności gospodarki i zwiększania jej konkurencyjności w skali globalnej” – dodał.

Podczas gali wręczono także Nagrody Specjalne.

Nagroda Specjalna za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz Nagroda Specjalna Ministra rozwoju i technologii trafiła do APA sp. z o.o. za Inteligentną Platformę Optymalizacji Energii (IPOE) pozwalającą uzyskać kompleksową informację na temat ilości oraz jakości zużywanej energii elektrycznej.

Nagrodę Specjalną za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności) otrzymała inPROBE – światłowodowa mikrosonda firmy SDS Optic S.A., która może być wykorzystywana w diagnostyce wielu typów nowotworów, a także różnych chorób zakaźnych.

Nagroda Specjalna za produkt w obszarze ekoinnowacji przypadła projektowi NanoseenX –innowacyjnym nanomembranom do oczyszczania i odsalania wody opracowanym przez Nanoseen sp. z o.o.

Nagrodę PARP i NCBR, przyznano projektowi CarnaLife Holo – technologii trójwymiarowej wizualizacji danych, wspierającej lekarzy, wykonujących skomplikowane zabiegi medyczne.

Partnerami konkursu były: Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Patronat sprawowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Nauka w Polsce była jednym z patronów medialnych konkursu.

PAP – Nauka w Polsce

agt

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)