Bibliography

Analiza strategiczna. Wybrane metody. 2000. U. Gołaszewska-Kaczan. Białystok.

Baum, Rafał i Witold Wielicki. 2004. Metoda SWOT jako narzędzie analizy strategicznej przedsiębiorstw agrobiznesu. Poznań.

Filipczuk, Janusz. 2008. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Sochaczew.

Gajdzik, Bożena i Barbara Jama. 2006. Analiza strategiczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Gliwice.

Gierszewska, Grażyna i Maria Romanowska. 2009. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa.

Jeżerys, Beata M. 2000. Metoda SWOT. W: Analiza strategiczna. Gołaszewska-Kaczan (red.). Białystok.

Kleksik, Andrzej. 1993. Studia prospektywne i analiza strategiczna. W: Planowanie strategiczne. A. Kleksik (red.). Warszawa.

Lake, Neville. 2005. Planowanie strategiczne w firmie. Gliwice.

Obłój, Krzysztof. 2000. Strategia sukcesu firmy. Warszawa.

Obłój, Krzysztof. 2002/2003. Zarządzanie strategiczne. Materiały dydaktyczne do ćwiczeń. Warszawa.

Obłój, Krzysztof. 2007. Strategia organizacji. Warszawa.

Obłój, Krzysztof. 2010. Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy. Warszawa.

Obłój, Krzysztof i in. 2003. Dominująca logika firmy. Strategie polskich liderów. Warszawa.

Rumelt, Richard P. 2013. Dobra strategia, zła strategia. Warszawa.

Tylińska, Renata. 2005. Analiza SWOT instrumentem w planowaniu rozwoju. Warszawa.

Żabiński, Leszek (red.). 2000. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju (za pomocą metody SWOT). Katowice.