Posted on

95 mln zł od NCBR na innowacje w sektorze stalowym

95 mln zł od NCBR na innowacje w sektorze stalowym

Łącznie 95 mln zł przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie innowacyjnych projektów branży hutniczej i stalowej w drugim konkursie programu sektorowego INNOSTAL. Nabór wniosków rozpocznie się 9 października i potrwa do 8 grudnia br.

Celem programu INNOSTAL – utworzonego z inicjatywy Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej i realizowanego przez NCBR – jest zwiększenie do 2026 r. konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego. O dofinansowanie mogą się starać projekty obejmujące prace nad nowymi produktami i technologiami, ale również ograniczające negatywny wpływ sektora hutniczego na środowisko naturalne.

“Sektor stalowy to kolejna ważna gałąź polskiej gospodarki, która chce rozwijać się w oparciu o innowacje – mówi cytowany w przesłanym PAP komunikacie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński. – Program INNOSTAL ma być ich katalizatorem, a równocześnie poprzez dofinansowanie z NCBR, znacząco ograniczać ryzyko inwestycyjne”.

Jak zauważa wiceminister, wyniki pierwszego naboru pokazały, że projekty, nad którymi pracuje branża coraz częściej dotyczą obszarów codziennego życia milionów Polaków – znajdują zastosowanie w budownictwie, transporcie, energetyce czy gospodarce odpadami. “Fundusze, które czekają na innowatorów pozwolą stworzyć i rozwinąć nowe technologie, ale również ulepszyć te obecnie stosowane” – podkreśla Dardziński.

W pierwszej edycji konkursu, która zakończyła się w ubiegłym roku, dofinansowanie uzyskało 20 projektów. Połowa spośród nich dotyczyła nowych wyrobów stalowych, a co piąty – materiałów wsadowych i stopów lub optymalizacji zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego. Łącznie 134 mln zł otrzymały bardzo zróżnicowane projekty: od technologii obróbki cieplnej, poprzez nowatorskie szyny kolejowe i recykling odpadów kompozytowych, aż po technologie generowania energii elektrycznej.

“INNOSTAL to program NCBR, w ramach którego wspieramy prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe prowadzone przez branżę, której produkty, wykorzystywane są przez nas wszystkich – mówi zastępca dyrektora NCBR prof. Aleksander Nawrat. – Dlatego tak ważny jest rozwój będących ich podstawą technologii. Współfinansujemy najlepsze innowacyjne projekty, bo trwalsze, wydajniejsze i bardziej energooszczędne rozwiązania oznaczają korzyści dla całego społeczeństwa”.

“W tej edycji konkursu pragniemy zachęcić do aplikowania zwłaszcza firmy z sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw – przyp. PAP), samodzielnie lub w ramach konsorcjów z dużymi przedsiębiorstwami” – deklaruje Nawrat.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln zł, maksymalna zaś 30 mln zł. Okres realizacji projektów może wynosić do 3 lat. W drugiej edycji konkursu przedsiębiorcy mogą ubiegać się nie tylko o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych (B+R), ale także prac przedwdrożeniowych. Chodzi tutaj o czynności poprzedzające wdrożenie rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, takie jak np.: opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy czy badania rynku.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 9 października do 8 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje o II konkursie INNOSTAL dostępne są na stronie NCBR.

PAP

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)