Posted on

Analiza 5 sił Portera sieci dyskontów X

Słowo “dyskont” oznacza sklep z niskimi cenami, tanią sieć handlową lub sklep dyskontowy. Sklepy dyskontowe charakteryzują się oferowaniem produktów w niższych cenach w porównaniu do innych sklepów, często poprzez ograniczenie kosztów operacyjnych, takich jak reklama i wystawność towarów. W sklepach dyskontowych można znaleźć szeroki wybór produktów spożywczych, chemii gospodarczej, artykułów gospodarstwa domowego i innych artykułów codziennego użytku.

Znajdziesz tutaj kompletny przykład analizy 5 sił Portera.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przygotowanie analizy 5 sił Portera, zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Analiza 5 sił Portera sieci dyskontów X

Okładka

Spis treści


Streszczenie
1. Opis firmy
2. Sytuacja na rynku
3. Analiza atrakcyjności sektora
   3.1. Identyfikacja głównych sił
   3.2. Wycena wartości oddziaływania głównych sił
4. Wnioski i rekomendacje
Bibliografia
Spis tabel

Streszczenie


Analiza pięciu sił Portera została wykonana dla sieci dyskontów X. Spółka powstała w 2010 r. i specjalizuje się w otwieraniu dużych, samoobsługowych sklepów, nastawionych na mniej zamożnych klientów. Obecnie firma X planuje wejść na rynek warszawski, dlatego też wykonano analizę 5 sił Portera.

Jest to strategiczne narzędzie, które pomaga zrozumieć konkurencyjne otoczenie branży i ocenić siłę wpływu poszczególnych czynników na długoterminową rentowność przedsiębiorstwa. Umożliwia to na identyfikację zagrożeń i szans związanych z danym rynkiem oraz opracowanie strategii, które pozwolą firmie skutecznie konkurować.

Analizę można prowadzić w różny sposób. Najczęściej wykorzystywana jest jej forma opisowa, przejawiająca się w syntetycznym opisie każdej siły i określeniu wpływu czynników ją determinujących. Następnie, po zestawieniu wszystkich niezbędnych informacji, dokonuje się oceny sektora (Zakrzewska-Bielawska 2015: 262). Takie też ujęcie zastosowano w niniejszym tekście.

Dokonano opisu firmy i sytuacji na rynku, a następnie wykonano analizę atrakcyjności sektora, tzn. zidentyfikowano główne siły w nim występujące, biorąc pod uwagę pięć grup: groźba wejścia na rynek, siła przetargowa dostawców, groźba pojawiania się substytutów, konkurencja w sektorze, siła przetargowa nabywców. W dalszej kolejności wyceniono każdy z czynników, uwzględniając siłę jego oddziaływania (niska, średnia, wysoka), aby określić czy sektor jest atrakcyjny i opłacalne będzie prowadzenie dalszych inwestycji na tym rynku.

Współczesne otoczenie jest złożone i burzliwe, a organizacje działają w sytuacji wysokiego ryzyka. Wykonana analiza otoczenia ma na celu dogłębniejsze zrozumienie zachodzącego procesu i odpowiedź na pytanie, czy sektor jest na tyle atrakcyjny, aby otworzyć nowy obiekt w Warszawie.

To jest fragment tekstu. Zobacz resztę. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)