Posted on

Analiza PEST jako narzędzie przewidywania ryzyka biznesowego

W dzisiejszym globalnym i dynamicznym środowisku biznesowym, przedsiębiorstwa muszą stale dostosowywać swoje strategie do zmieniających się warunków rynkowych. Jednym z kluczowych narzędzi, które umożliwiają przewidywanie i zarządzanie ryzykiem biznesowym, jest analiza PEST. Ten model strategiczny koncentruje się na czterech głównych kategoriach czynników: politycznych (P), ekonomicznych (E), społecznych (S) i technologicznych (T). W niniejszym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób analiza PEST może być skutecznym narzędziem do przewidywania ryzyka biznesowego.

Continue reading Analiza PEST jako narzędzie przewidywania ryzyka biznesowego