Posted on

Analiza TOWS firmy LEGO

Zapoznaj się z kompletnym przykładem analizy TOWS dla firmy LEGO, zawierającym opis przedsiębiorstwa, wycenę czynników, wykrycie zależności, ocenę dla każdego z wariantów strategii i opis strategii dalszego postępowania.

Jak wygląda proces powstawania analizy SWOT TOWS i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Analiza strategiczna SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii. Poniższy przykład analizy TOWS powstał według wytycznych tam zawartych.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu analizy SWOT lub SWOT TOWS dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Przeczytaj analizę TOWS przygotowaną dla firmy LEGO. Analiza ta nie jest jedynie tabelą podzieloną na cztery części, w których wpisano często przypadkowe czynniki. Jest to natomiast narzędzie, dzięki któremu możesz wybrać strategię dla swojej firmy, opierając to na jej realnych mocnych i słabych stronach oraz szansach i zagrożeniach obecnych w jej otoczeniu.

Kompletny tekst: Analiza TOWS firmy LEGO

Okładka

Spis treści


Wprowadzenie
1. Opis firmy
2. Identyfikacja czynników
   2.1. Lista czynników
   2.2.Ustalenie wag
3. Ocena pozycji strategicznej
   3.1. Wykrycie zależności
   3.2. Zestawienie zbiorcze
4. Wybór strategii skompensowania wpływu czynników z otoczenia
Przypisy
Bibliografia
Spis tabel

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład