Posted on

Biznesplan spółdzielni socjalnej „Dobra Kawa” – analiza i planowanie projektu w oparciu o podejście LFA

Potrzebny ci biznesplan? W tym miejscu znajdziesz przykład biznesplanu spółdzielni socjalnej „Dobra Kawa” – analiza i planowanie projektu w oparciu o podejście LFA.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu biznesplanu dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Biznesplan spółdzielni socjalnej „Dobra Kawa” – analiza i planowanie projektu w oparciu o podejście LFA

Okładka

Biznesplan spółdzielni socjalnej „Dobra Kawa” - analiza i planowanie projektu w oparciu o podejście LFA

Spis treści

Wprowadzenie
1. Opis zakresu realizacji projektu
2. Cele projektu
3. Produkty/Rezultaty projektu
4. Warunki odbioru/zakończenia projektu
5. Struktura organizacyjna projektu
6. Harmonogram
   6.1. Określenie struktury projektu
   6.2. Wyznaczenie czasu trwania zadań
   6.3. Wykres Gantta
7. Budżet projektu
8. Kluczowe ryzyka
9. Metody kontroli i ewaluacji
Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład