Posted on

Analiza SWOT zakładu fryzjerskiego “Pefredo”

Zakład fryzjerski to miejsce, w którym są oferowane usługi związane z pielęgnacją i stylizacją włosów. W salonie fryzjerskim pracują specjaliści, czyli fryzjerzy, którzy posiadają wiedzę i umiejętności w dziedzinie strzyżenia, farbowania, prostowania i układania włosów. Klienci mogą skorzystać tutaj z różnych usług, takich jak np. strzyżenie męskie i damskie, farbowanie, baleyage, pasemka, keratynowe prostowanie, upięcia i wiele innych. Salony fryzjerskie mogą być prowadzone przez jednego fryzjera lub przez zespół specjalistów. Mogą mieć różne wielkości i ofertę, od niewielkich salonów z kilkoma stanowiskami po duże salony, w których pracuje kilkunastu fryzjerów i oferowane są bardziej zaawansowane usługi pielęgnacyjne i kosmetyczne dla włosów. Z kolei analiza SWOT zakładu fryzjerskiego to narzędzie pozwalające na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń związanych z prowadzeniem biznesu w branży fryzjerskiej.

Przygotowujesz analizę SWOT dla salonu fryzjerskiego? W tym artykule zamieszono kompletny przykład analizy SWOT, włączając w to opis badanego przedsiębiorstwa, wycenę czynników, ocenę dla każdego z wariantów strategii i opis strategii dalszego postępowania. Jak wygląda proces powstawania analizy SWOT i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Analiza SWOT. Poniższy przykład analizy SWOT powstał według wytycznych tam zawartych.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu analizy SWOT lub SWOT TOWS dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Przeczytaj analizę SWOT przygotowaną dla zakładu fryzjerskiego. Analiza SWOT nie jest jedynie tabelą podzieloną na cztery części, w których wpisano często przypadkowe czynniki. Jest to natomiast narzędzie, dzięki któremu możesz wybrać strategię dla swojej firmy, opierając to na jej realnych mocnych i słabych stronach oraz szansach i zagrożeniach obecnych w jej otoczeniu.

Kompletny tekst: Analiza SWOT zakładu fryzjerskiego “Pefredo”

Okładka

Spis treści


Wprowadzenie
1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa
2. Misja i cele firmy
   2.1. Misja firmy
   2.2. Cele firmy
   2.3. Strategia firmy
3. Identyfikacja i opis czynników
   3.1. Lista czynników
   3.2. Ocena
   3.3. Mocne strony
   3.4. Słabe strony
   3.5. Szanse
   3.6. Zagrożenia
4. Ocena pozycji strategicznej
5. Wnioski i wybór strategii

Wprowadzenie


Niniejsza analiza SWOT została przygotowana przez Annę Paterską ze względu na konieczność modyfikacji strategii rozwoju dla salonu fryzjerskiego “Pefredo”, działającego na rynku od roku. Zastosowana koncepcja badań polegała na określeniu misji i celów firmy, a następnie wyznaczeniu dla niej strategii dalszego postępowania w oparciu o analizę SWOT. Analizie poddano bieżącą sytuację firmy oraz prognozę dotyczącą przyszłości.

Salon fryzjerski “Pefredo” świadczy swoim klientom usługi fryzjerskie męskie i damskie. Lokal jest usytuowany w centrum miasta, ma wykwalifikowany personel i stale rozrastającą się bazę stałych klientów. Uważamy, że jesteśmy już gotowi, aby wykorzystać te atuty. Ponadto w otoczeniu firmy pojawiły się nowe okoliczności, które zmuszają nas do przeanalizowania dotychczasowych osiągnięć i wskazania nowych kierunków oraz środków ekspansji. Potrzebujemy nowej, spójnej wizji strategicznej, aby skutecznie walczyć z konkurencją i budować silną markę.

Firma została założona rok temu, wykorzystując to, że na skutek pandemii wiele dotychczas działających salonów fryzjerskich zostało zamkniętych. Prowadziła do tej pory strategię penetracji rynku polegającą na zdobyciu jak najszerszego uznania wśród klientów przy niskich cenach świadczonych usług. Dostrzegamy jednak konieczność zmiany tej strategii wobec wzrastających kosztów, pojawiających się nowych konkurentów i niesatysfakcjonujących wyników finansowych. Chcemy uwzględnić w dalszej strategii rozwoju szansę w postaci wzrostu zainteresowania wizytami domowymi i coraz większego grona młodocianych klientów.

W analizie jako punkt odniesienia przyjęto hipotetyczne, idealne przedsiębiorstwo, do którego przeprowadzono analizę porównawczą, wskazując silne i słabe strony prowadzonej działalności oraz określając szanse i zagrożenia pojawiające się w branży. Wyniki wykonanej analizy SWOT zastaną użyte w biznesplanie firmy, który napiszemy w celu uzyskania dofinansowania na rozwój działalności. Jednak przede wszystkim umożliwią one właścicielce podjęcie decyzji strategicznych odnośnie przyszłości przedsiębiorstwa.

1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa


Analiza SWOT dotyczy niewielkiego salonu fryzjerskiego “Pefredo”, zatrudniającego oprócz właścicielki jeszcze dwóch pracowników. Salon fryzjerski świadczy swoim klientom następujące usługi fryzjerskie męskie i damskie:

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)