Posted on

Co stanowi produkt?

produkt

Produktem jest wszystko to, co stanowi przedmiot rynkowej wymiany. Najczęściej produkt definiowany jest, jako towar, usługa lub pomysł, zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspokajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną jednostkę wartości.

Z marketingowego punktu widzenia korzystne dla powodzenia przyjętej strategii jest rozpatrywanie produktu jako bardziej złożonego. Kupujemy coś, nie tylko ze względu na jego własne właściwości, lecz także całą otoczkę. Produkt jest najważniejszym elementem „mieszanki marketingowej” (tzw. marketing mix). Warto zaznaczyć, że produktem jest nie tylko produkt fizyczny, lecz również usługi.

Wielopoziomowość produktu wyraża koncepcja Theodore Levitta podkreślająca konieczność zwrócenia przez producentów uwagi na to, że nie tylko konkurują ze sobą same produkty, lecz również ich opakowania, reklamy, usługi, sposoby kredytowania, dostaw, przechowywania jak i inne dodatki do oryginalnego produktu. Idea ta zaowocowała szerszym spojrzeniem na produkt i wyodrębnieniem w nim trzech poziomów: rdzenia produktu, produktu rzeczywistego i produktu poszerzonego.

Rdzeń inaczej istota produktu to jedna lub więcej cech produktu skłaniająca konsumenta do zakupu danego produktu – jego główne zalety bądź korzyści dla konsumenta płynące z posiadania danego produktu. Produkt rzeczywisty zaś, uwzględnia takie elementy, jak: kolor, rozmiar, cena, marka, jak i wszelkie elementy związane z interakcją nabywca-sprzedawca tj. postawa, wygląd personelu, jak i umiejętność nawiązywania kontaktu z klientem. Cechy i elementy składające się na produkt rzeczywisty decydują o sile postrzegania produktu przez potencjalnych konsumentów oraz całe otoczenie rynkowe, w tym dostawców i konkurentów.

Natomiast produkt poszerzony, jak sama nazwa wskazuje obejmuje dodatkowe inne korzyści wpływające na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności danego produktu, niebędące fizycznie bezpośrednio zawarte w produkcie, a ułatwiające jego sprzedaż np. warunki dostawy, serwisu czy kredytowania.

Ważną kwestią związaną z produktem jest więc sprecyzowanie jaką wartość dodaną oferuje on klientowi.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)