Posted on

Plan marketingowy dla Wyższej Szkoły Zawodowej

Wyższa Szkoła Zawodowa (WSZ) to rodzaj uczelni wyższej w Polsce, oferującej studia wyższe o profilu praktycznym. WSZ jest jednym z rodzajów uczelni, obok uniwersytetów i politechnik. W porównaniu do uniwersytetów, WSZ skupia się głównie na kształceniu praktycznym, przygotowując studentów do konkretnej pracy zawodowej.

Potrzebny Ci plan marketingowy dla wyższej szkoły zawodowej? Plan marketingowy to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania organizacją, dostarcza pomysłów odnośnie promocji i jej dynamiczniejszego rozwoju. W tym miejscu znajdziesz przykład planu marketingowego przygotowanego dla wyższej szkoły zawodowej.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego wyższej szkoły zawodowej.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy dla wyższej szkoły zawodowej

Okładka

Plan marketingowy dla Wyższej Szkoły Zawodowej

Spis treści


Wprowadzenie
1. Ocena aktualnej sytuacji marketingowej
  1.1. Analiza makrootoczenia
  1.2. Rynek docelowy
  1.3. Analiza SWOT
  1.4. Konkurencja
2. Misja i cele Uczelni
  2.1. Misja
  2.2. Cele
3. Strategie marketingowe
  3.1. Strategia produktu
  3.2. Strategia ceny
  3.3. Strategia dystrybucji
  3.4. Strategia promocji
    3.4.1. Reklama banerowa
    3.4.2. Kampania linków sponsorowanych
    3.4.3. Reklama w mediach społecznościowych
    3.4.4. Spoty promocyjne
    3.4.5. Artykuły eksperckie i sponsorowane
4. Harmonogram
5. Budżet
6. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Bibliografia
Spis tabel

Wprowadzenie


We współczesnym, szybko zmieniającym się świecie……………………….

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)