Opublikowano

Plan marketingowy firmy transportowej “AdPrzeprowadzki” – przykład

Plan marketingowy firmy przeprowadzkowej "AdPrzeprowadzki" - przykład

Zastanawiasz się w jaki sposób napisać plan marketingowy? Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą. Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla firmy zajmującej się przeprowadzkami.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego firmy transportowej „AdPrzeprowadzki”.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy firmy transportowej „AdPrzeprowadzki”

Okładka

Plan marketingowy firmy transportowej "AdPrzeprowadzki" - przykład

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Analiza sytuacji
   1.1. Założenia
   1.2. Historia i prognoza sprzedaży
   1.3. Kluczowe usługi
   1.4. Rynki strategiczne
2. Cele marketingowe
3. Strategie marketingowe
   3.1. Produkt
   3.2. Cena
   3.3. Promocja i reklama
   3.4. Dystrybucja
4. Harmonogram
5. Budżet oraz rachunek zysków i strat
6. Kontrola wdrożenia
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Niniejszy plan marketingowy powstał dla firmy „AdPrzeprowadzki”, która świadczy usługi transportowe przy przeprowadzkach. Zajmujemy się również profesjonalnym pakowaniem przedmiotów na życzenie klienta, aby w pełni je zabezpieczyć na czas transportu. Firma funkcjonuje na rynku od 11 miesięcy.

Celem wdrożenia zaprezentowanego planu marketingowego jest wzrost sprzedaży o 7% rocznie oraz podniesienie cen usług o 30% w perspektywie najbliższych trzech lat. Żeby to osiągnąć wprowadzamy nową usługę, polegającą na świadczeniu usług w zakresie przeprowadzek dla biur i firm. Plan marketingowy zawiera analizę dotychczasowej działalności firmy oraz pokazuje sposób na zwiększenie sprzedaży do wyznaczonego poziomu.

Wszystkie analizy zawarte w planie marketingowym opracowano na podstawie informacji udzielonych przez zleceniodawcę oraz badań własnych.

Klauzula poufności: plan zawiera informacje poufne i może być wykorzystany wyłącznie za zgodą zleceniodawcy do celów w nim określonych.

To jest fragment tekstu. Kompletny plan marketingowy firmy transportowej “AdPrzeprowadzki” znajdziesz na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)