Posted on

Plan marketingowy salonu fryzjerskiego “Pefredo” – przykład

Plan marketingowy jest niezwykle ważny dla salonu fryzjerskiego, ponieważ pozwala na określenie celów, strategii i działań, które mają przynieść wymierne efekty w postaci wzrostu sprzedaży i pozyskania nowych klientów. Dlatego warto poświęcić czas i zasoby na stworzenie spójnego planu marketingowego, który pomoże w osiągnięciu zamierzonych celów. Jest to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania firmą.

Zastanawiasz się w jaki sposób napisać plan marketingowy dla salonu fryzjerskiego? Znajdziesz w tym miejscu plan marketingowy przygotowany dla salonu fryzjerskiego „Pefredo”.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego salonu fryzjerskiego „Pefredo”.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy salonu fryzjerskiego „Pefredo”

Okładka

Spis treści


Streszczenie
1. Analiza sytuacji
  1.1. Trendy rynkowe
  1.2. Analiza SWOT
  1.3. Analiza konkurencji
2. Strategia marketingowa
  2.1. Misja firmy
  2.2. Cele marketingowe
  2.3. Strategia produktu
  2.4. Strategia ceny
  2.5. Strategia promocji
  2.6. Strategia dystrybucji
  2.7. Obsługa klienta
3. Finanse
4. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Spis tabel

Streszczenie


Salon fryzjerski „Pefredo” rozwijał się stopniowo przez ostatni rok. Osiągnęliśmy już jednak pewne granice możliwości. Dzięki usłudze wykonywania fryzur okazjonalnych oraz wizytom domowym odnotowaliśmy w ostatnich miesiącach największy wzrost sprzedaży. Planujemy wprowadzić kilka modyfikacji do istniejących już usług. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się przeanalizować działalność firmy, aby zdecydować, jaki jest najlepszy sposób przejścia do następnego etapu ekspansji, jakim jest otwarcie drugiego salonu w innymi mieście. Wierzymy, że możemy dalej się rozwijać, zarówno realizując usługi w salonie, jak i w domu klienta. Mamy nadzieję na dalsze poszerzanie zakresu naszej standardowej działalności dzięki wizytom domowym, bez konieczności powiększania obecnego lokalu lub zaciągania potężnych zobowiązań finansowych.

Plan marketingowy salonu fryzjerskiego „Pefredo” koncentruje się na realizacji celu zwiększenia liczby klientów oraz większej świadomości marki wśród grupy docelowej. Obejmuje on analizę SWOT, w której zidentyfikowane zostały mocne strony, słabości, szanse i zagrożenia dla salonu fryzjerskiego. Następnie przedstawiono strategie marketingowe, które mają na celu zwiększenie liczby klientów i utrzymanie tych już istniejących. Plan marketingowy zawiera także plan budżetowy, który określa alokację funduszy na różne inicjatywy marketingowe oraz procedury kontrolne i aktualizacyjne.

Celem naszego planu jest wzrost sprzedaży usług o 5% rocznie przez kolejne 5 lat działalności firmy oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży usług przynajmniej na poziomie 8% rocznie. Będziemy zwiększać sprzedaż realizowaną podczas wizyt domowych u klienta. Jeśli nam się uda, zastanowimy się nad otwarciem nowego punktu.

Klauzula poufności: plan zawiera informacje poufne i może być wykorzystany wyłącznie za zgodą właścicielki firmy do celów w nim określonych.

To jest fragment tekstu. Kompletny plan marketingowy salonu fryzjerskiego “Pefredo” znajdziesz na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Polecany poradnik – zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Jak szybko napisać plan marketingowy (EBOOK)

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)