Posted on

Skłonność pracownika do podjęcia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy

Dlaczego pracownicy podejmują działalność konkurencyjną wobec pracodawcy? Na czym ona polega?

Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety internetowej w maju 2017 r. W ankiecie wzięło udział 459 osób, z czego 80% respondentów przyznało, że kiedykolwiek pracowało na umowę o pracę, 59% na umowę zlecenie i 34% na umowę o dzieło.

Pocieszające dla pracodawców może być to, że aż 49% badanych nie jest skłonnych do podjęcia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, nawet gdyby było to dla nich opłacalne. Jednak 30% byłoby gotowych to zrobić.

Skłonność pracownika do podjęcia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy

Odwrócenie proporcji pojawia się, gdy badani są przekonani, że takie działanie nie zaszkodzi pracodawcy. 52% z nich przyznało, że byliby skłonni do podjęcia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, gdyby byli przekonani, że nie zaszkodzi to jego interesom. 32% by tego nadal nie zrobiło.

Skłonność pracownika do podjęcia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy

Wyniki te są o tyle ciekawe, że aż 76% respondentów uważa, że pracownik ma obowiązek dbać o dobro pracodawcy. W praktyce nie zawsze to wychodzi i pracownicy podejmują działania niekorzystne dla niego.

Na czym polegała działalność konkurencyjna podejmowana przez naszych respondentów? 8,7% osób przyznało, że podjęło działalność konkurencyjną wobec pracodawcy. Polegała ona najczęściej na:

  • wynoszeniu danych;
  • przejściu do konkurencji;
  • wykonywaniu „lewych zleceń”;
  • działaniu na własny rachunek;
  • sprzedaży identycznych towarów, ale poza firmą.

Badanie przygotował i przeprowadził ISProject Wydawca (www.isproject-wydawca.pl). Wyniki są dostępne na JakNapisac.com.

*Dane mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenie.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)