Posted on

Kwestionariusz ankiety. Jak korzystamy z Internetu: Kompetencje w zakresie wyszukiwania informacji

Kwestionariusz ankiety. Jak korzystamy z Internetu: Kompetencje w zakresie wyszukiwania informacji

Zapoznaj się z kwestionariuszem ankiety do badania kompetencji w zakresie wyszukiwania informacji w Internecie. Kwestionariusz ten składa się z: listu wprowadzającego, części właściwej z 21 pytaniami (w tym 18 pytań zamkniętych i 3 pytania otwarte), 9 pytań metryczkowych.

W ankiecie poruszono takie tematy jak: zwyczaje związane z korzystaniem z Internetu, ocena kompetencji w zakresie oceny wiarygodności informacji, umiejętności ich wyszukiwania oraz gromadzenia.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przeprowadzenie ankiety internetowej i zebranie wyników, zobacz tutaj: sklepjaknapisac.com.

Kompletny kwestionariusz ankiety: Jak korzystamy z Internetu: Kompetencje w zakresie wyszukiwania informacji

Pierwsza strona i list wprowadzający

NAZWA INSTYTUCJI PROWADZĄCEJ BADANIE
Koordynator: ………………………………………, tel. …………………………

JAK KORZYSTAMY Z INTERNETU: KOMPETENCJE W ZAKRESIE WYSZUKIWANIA INFORMACJI

Szanowni Państwo,

nazywam się ……………………………………… jestem ………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

WRZESIEŃ 2017

To jest fragment tekstu. Kompletny tekst znajdziesz na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Posted on

Skłonność pracownika do podjęcia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy

Dlaczego pracownicy podejmują działalność konkurencyjną wobec pracodawcy? Na czym ona polega?

Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety internetowej w maju 2017 r. W ankiecie wzięło udział 459 osób, z czego 80% respondentów przyznało, że kiedykolwiek pracowało na umowę o pracę, 59% na umowę zlecenie i 34% na umowę o dzieło.

Pocieszające dla pracodawców może być to, że aż 49% badanych nie jest skłonnych do podjęcia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, nawet gdyby było to dla nich opłacalne. Jednak 30% byłoby gotowych to zrobić.

Skłonność pracownika do podjęcia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy

Odwrócenie proporcji pojawia się, gdy badani są przekonani, że takie działanie nie zaszkodzi pracodawcy. 52% z nich przyznało, że byliby skłonni do podjęcia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, gdyby byli przekonani, że nie zaszkodzi to jego interesom. 32% by tego nadal nie zrobiło.

Skłonność pracownika do podjęcia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy

Wyniki te są o tyle ciekawe, że aż 76% respondentów uważa, że pracownik ma obowiązek dbać o dobro pracodawcy. W praktyce nie zawsze to wychodzi i pracownicy podejmują działania niekorzystne dla niego.

Na czym polegała działalność konkurencyjna podejmowana przez naszych respondentów? 8,7% osób przyznało, że podjęło działalność konkurencyjną wobec pracodawcy. Polegała ona najczęściej na:

  • wynoszeniu danych;
  • przejściu do konkurencji;
  • wykonywaniu „lewych zleceń”;
  • działaniu na własny rachunek;
  • sprzedaży identycznych towarów, ale poza firmą.

Badanie przygotował i przeprowadził ISProject Wydawca (www.isproject-wydawca.pl). Wyniki są dostępne na JakNapisac.com.

*Dane mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenie.

Posted on

Strategia promocji internetowej projektu badawczego

Strategia promocji internetowej projektu badawczego

Zaplanowałeś (zaplanowałaś) projekt badawczy, zbierasz wyniki, ale nie wiesz co z nimi zrobić? Sprawdź propozycję na to, jak wypromować projekt badawczy w internecie. Pamiętaj, że równie ważne jak upowszechnianie wyników swoich badań jest tworzenie marki osobistej.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić przygotowanie strategii promocji internetowej zobacz tutaj.

Czy jest to potrzebne? Łatwiej i ekonomiczniej promować produkty, usługi lub/i markę posiadając przemyślaną strategię postępowania. Znajdziesz w tym miejscu przykład strategii promocji internetowej przygotowany dla projektu badawczego z obszaru nauk społecznych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby promować projekty badawcze reprezentujące inne dyscypliny nauki.

Nie wykonywano analizy sytuacji z tego względu, że projekt i uzyskane wyniki są czymś unikalnym, co trudno jest porównywać. Projekt będzie prowadzony tylko przez jeden rok, nie ma więc sensu przeprowadzać długofalowych działań skierowanych na pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach internetowych.

Opisano działania z zakresu marketingu internetowego, reklamy w internecie, content marketingu, PR oraz oszacowano ich koszt.

Kompletny tekst: Strategia promocji internetowej projektu badawczego

Okładka

Strategia promocji internetowej projektu badawczego

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Opis projektu
   1.1. Czego dotyczy projekt
   1.2. Kierownik projektu
2. Cele marketingowe
3. Odbiorcy przekazu
   3.1. Środowisko akademickie
   3.2. Media ogólnopolskie
   3.3. Politycy
4. Strona internetowa projektu
5. Marketing internetowy
   5.1. Dedykowany mailing
   5.2. Prowadzenie bloga
   5.3. Fanpage i reklama na Facebooku
   5.4. Artykuły eksperckie
   5.5. Marketing szeptany
6. Public relations
   6.1. Biuro prasowe
   6.2. Dystrybucja informacji prasowych
7. Harmonogram wdrożenia
8. Budżet
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Strategia promocji internetowej została wykonana dla projektu badawczego dotyczącego racjonalności polityki w Polsce. Na jego potrzeby przeprowadzone zostanie pod koniec listopada 2016 r. badanie ankietowe oraz przygotowywany zostanie raport z badań. Wszystko to wykona kierownik projektu. Zdecydował się na samodzielne przeprowadzenie badań, obróbkę danych i zlecenie przygotowania raportu wydawnictwu.

Całkowity dostępny budżet na promocję internetową został określony na 10 000 zł brutto. W przypadku dysponowania większym budżetem istnieje możliwość rozszerzenia zakresu prowadzonej promocji internetowej. Promocja ma trwać 3 miesiące.

Zdecydowano, że strategia koncentrować się będzie na dotarciu do jak najszerszego kręgu odbiorców związanych ze środowiskiem akademickim, mediami i polityką, ale także zainteresowanych tym tematem. Wyszczególnione metody promocji mogą być wdrażane niezależnie od siebie, chociaż najlepsze efekty zapewni kompleksowe wdrażanie.

Niniejszy dokument podzielono na dwie główne części: opisową i wdrożeniową. W pierwszej części opisano czego dotyczy projekt oraz określono jego głównych odbiorców. Część wdrożeniowa obejmuje wskazanie dostępnych kanałów reklamy i promocji, oszacowanie kosztów, harmonogram prac na najbliższe 3 miesiące oraz rozpisany budżet.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład