Posted on

Strategia konkurencyjna (mini-maxi)

Strategia konkurencyjna (mini-maxi)

W organizacji przeważają słabe strony nad mocnymi, a w otoczeniu dominują szanse. Okazje zewnętrzne są jednak trudne do wykorzystania, ponieważ wiążą się ze słabościami przedsiębiorstwa.

Stosowana przez organizację strategia powinna minimalizować słabości w celu wykorzystania okazji zewnętrznych. Należy przeciwdziałać słabościom, próbować je przezwyciężyć. Jest to możliwe do wykonania, ponieważ otoczenie stwarza stosowne okoliczności.

W ramach strategii konkurencyjnej możesz rozważyć następujące postępowanie:

  • powiększenie posiadanych zasobów – jeśli słabość firmy dotyczy zasobów finansowych (ale również np. produkcyjnych) należy próbować je uzupełnić, np. poprzez zawarcie umowy kooperacyjnej z inną firmą, stworzenie konsorcjum itp. Pozwoli to wykorzystać pojawiające się szanse np. związane z otwarciem nowego rynku lub większym zainteresowaniem produktem niż firma jest mu w stanie sprostać. Wejście w porozumienie oznaczać może również pozbycie się jednego z zagrożeń, o ile partner mógłby stać się konkurentem;

  • ulepszenie produktów – zastanów się w jaki sposób możesz skuteczniej sprzedawać swój produkt, np. może Twoje kanały dystrybucji nie pozwalają Ci dotrzeć do klienta docelowego lub też odbiorcy nie są zainteresowani takim produktem, ponieważ czegoś im brakuje, mają inne wymagania itp.;

  • zwiększenie produktywności – być może korzystając z zasobów, którymi dysponujesz, jesteś w stanie wyprodukować więcej. Przyjrzyj się całemu procesowi i zastanów czy nie można go udoskonalić. Podniesienie wydajności nie pociągnie za sobą zbyt wielkich kosztów, a może być bardzo korzystne w dłużej perspektywie;

  • redukcja kosztów – spróbuj zredukować koszty jakie ponosisz. Pozwoli to na przekucie przynajmniej części słabych stron w mocne i zapewni pewne poczucie komfortu;

  • utrzymanie przewagi konkurencyjnej – staraj się utrzymać przewagę konkurencyjną wykorzystując pojawiające się szanse. Będzie to dla Ciebie ważne, kiedy uda Ci się przezwyciężyć słabe strony. Warto rozważyć zmniejszenie zależności w stosunku do jednego produktu i powiększenie asortymentu.

Strategia konkurencyjna została wybrana w następujących przykładach:
Analiza SWOT pensjonatu “Misiak”

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)