Posted on

Strategia promocji internetowej dla pensjonatu “Misiak” – przykład

Strategia promocji internetowej dla pensjonatu "Misiak" - przykład

Chcesz promować swoją firmę w Internecie, ale potrzebna Ci pomoc? Znajdziesz w tym miejscu przykład strategii promocji internetowej, przygotowanej dla pensjonatu. Opisano szereg działań z zakresu reklamy, marketingu szeptanego, PR oraz oszacowano ich koszt.

Zapoznaj się z przykładem strategii promocji internetowej utworzonej dla pensjonatu „Misiak”.

Uwaga! Nazwy własne zostały zmienione (są fikcyjne). Jeśli interesuje Cię przygotowanie i wdrożenie strategii promocji internetowej zobacz tutaj. Jej wdrożenie możesz zlecić nam przez tę stronę – Marketing internetowy.

Kompletny tekst: Strategia promocji internetowej dla pensjonatu „Misiak”

Okładka

Strategia promocji internetowej dla pensjonatu "Misiak" - przykład

Spis treści

Spis treści


Streszczenie
1. Opis firmy
   1.1. Przedmiot działalności
   1.2. Obszar działania
   1.3. Pracownicy
2. Cele marketingowe
3. Odbiorcy przekazu
4. Badanie zainteresowania – wskazówki dla pozycjonowania i optymalizacji strony
   4.1. Wybór słów kluczowych
   4.2. Analiza trendów
   4.3. Wskazówki co do pozycjonowania i optymalizacji
5. Reklama
6. Marketing szeptany
   6.1. Artykuły sponsorowane
   6.2. Artykuły w serwisach dziennikarstwa obywatelskiego
   6.3. Artykuły do przedrukowania
   6.4. Wpisy na forach, komentarze pod artykułami
   6.5. Prowadzene bloga firmowego
   6.6. Fanpage na Facebooku
7. Public relations
8. Budżet
Podsumowanie
Spis rysunków
Spis tabel

Streszczenie

Streszczenie


Niniejsza strategia promocji powstała na użytek pensjonatu „Misiak”, który dopiero pojawi się na rynku. Planowane działania uwzględniają przede wszystkim promocję pensjonatu za pośrednictwem internetu. Mogą być wdrażane niezależnie od siebie, chociaż najlepsze efekty zapewni kompleksowe wdrażanie.

Nie został wskazany dostępny budżet. W strategii przyjęto więc wariant ekonomiczny przy doborze i wycenie działań. W przypadku dysponowania większym budżetem istnieje możliwość rozszerzenia zakresu prowadzonej promocji internetowej.

Niniejsza strategia rozpoczyna się od opisu firmy, wskazania jej przedmiotu działalności, obszaru działania i pracowników. Następnie określono cele marketingowe. W rozdziale trzecim mowa jest o odbiorcach przekazu. W dokumencie oszacowano zainteresowanie w internecie wynajmem pokoi na określonym terenie oraz sprawdzono istniejące trendy w cyklu 12 miesięcy. Szacunki te pozwolili sformułować wskazówki, co do pozycjonowania i optymalizacji strony firmowej. Omówiono dostępne rodzaje reklamy w internecie, ich koszt, a także metody prowadzenia marketingu szeptanego. Niektóre z nich mogłyby zostać zaklasyfikowane do reklam, jednak w przyjętym tutaj rozwiązaniu będą one częścią marketingu szeptanego. Zaproponowano działania PR w postaci akcji promocyjnej skierowanej do mediów internetowych (oraz w miarę możliwości do mediów tradycyjnych). Na koniec zestawiono szacunkowy budżet, który należałoby przeznaczyć na promocję w przypadku wyboru wszystkich działań.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)