Posted on

Plan marketingowy gospodarstwa ekologicznego „Ekologiczne Ziemniaczki”

Plan marketingowy gospodarstwa ekologicznego „Ekologiczne Ziemniaczki”

Potrzebny Ci plan marketingowy gospodarstwa ekologicznego? Plan marketingowy to jedno z narzędzi używanych do sprawnego zarządzania organizacją, dostarcza pomysłów odnośnie promocji i jej dynamiczniejszego rozwoju. W tym miejscu znajdziesz przykład planu marketingowego przygotowanego dla gospodarstwa ekologicznego zajmującego się ekologiczną uprawą i sprzedażą ziemniaków.

Jak wygląda proces powstawania planu marketingowego i struktura dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać plan marketingowy? Poniższy przykład planu marketingowego powstał według wytycznych tam zawartych. Przeczytaj przykład planu marketingowego gospodarstwa ekologicznego.

Uwaga! Zleć napisanie przykładu planu marketingowego dla dowolnego przedsięwzięcia. Zobacz tutaj.

Kompletny tekst: Plan marketingowy gospodarstwa ekologicznego „Ekologiczne Ziemniaczki”

Okładka

Plan marketingowy gospodarstwa ekologicznego „Ekologiczne Ziemniaczki”

Spis treści

Spis treści


Wprowadzenie
1. O firmie
2. Ocena aktualnej sytuacji marketingowej
  2.1. Analiza makrootoczenia
  2.2. Opis branży
  2.3. Rynek docelowy
  2.4. Analiza SWOT
3. Misja, wizja i cele marketingowe
  3.1. Misja i wizja
  3.2. Cele marketingowe
4. Strategie marketingowe i programy działań
  4.1. Strategia produktu
  4.2. Strategia ceny
  4.3. Strategia dystrybucji
  4.4. Strategia promocji
    4.4.1. Strona internetowa
    4.4.2. Blog
    4.4.3. Media społecznościowe
    4.4.4. Artykuły eksperckie
    4.4.5. Mailing
5. Harmonogram
6. Budżet marketingowy
7. Procedury kontrolne i aktualizacyjne
Bibliografia
Spis tabel

Wprowadzenie

Wprowadzenie


Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem……………………….

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład