Posted on

Metody analizy strategicznej

Metody analizy strategicznej

Istnieje wiele metod analizy strategicznej, które powstały w różnym czasie. Można mówić o pewnej ewolucji, związanej z zachodzącymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Najczęściej kadra kierownicza firmy interesuje się metodami analizy strategicznej wtedy, kiedy firma przechodzi kryzys, znajduje się pod wpływem kaprysów otoczenia lub po prostu zmienił się zarząd i chce on sprawdzić jaki jest potencjał firmy oraz określić dla niej na nowo strategię.
Continue reading Metody analizy strategicznej