Posted on

Jak zrobić SWOT samego siebie?

Jak zrobić SWOT samego siebie?

Możesz dobrze sprzedać swoje umiejętności i swoje możliwości pod warunkiem, że dobrze poznasz samego siebie. To właśnie wiedza o tym kim jesteś i co potrafisz stanowi punkt wyjścia do przygotowania Twojej oferty pracy.

Z pewnością pomoże Ci w tym analiza SWOT, zaczerpnięta z nauk technicznych. Jest to uniwersalne narzędzie, które można szeroko stosować. Nadaje się także do planowania kariery.

Po co mi SWOT

Metoda ta nasuwa konieczność głębszej analizy własnej sytuacji: cech osobowościowych, kompetencji, ale także pozwala przyznać się do własnych ograniczeń, czy braków wiedzy.

Pierwsze podejście do analizy SWOT nie jest łatwe i może sprawić duże rozczarowanie. Jednak kiedy już ją opanujesz, z pewnością będziesz ją stosować z dużą satysfakcją również w innych sferach życia.

Ważne jest, aby być ze sobą szczerym. Pamiętaj, że przygotowujesz tę analizę dla siebie, a nie dla szefa który Cię będzie oceniał. Ma ona stanowić dla Ciebie użyteczne narzędzie, a nie sprawić, żebyś poczuł się „dobrze”.

Określenie własnych zdolności, preferencji, oczekiwań pomaga w bardziej strategicznym i świadomym podejściu do realizacji własnych celów życiowych.

Przerobiony SWOT, stanowi zaplecze dla autoprezentacji, czy to w postaci listu motywacyjnego, czy też przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Jak to zrobić

W praktyce, analiza SWOT koncentruje się na czterech obszarach:

  1. Twoje mocne strony (strengths)

  2. Twoje słabe strony (weaknesses)

  3. Szanse płynące z otoczenia (opportunities)

  4. Zagrożenia znajdujące się w otoczeniu (threats)

Jak pewnie widzisz, dwa pierwsze czynniki odnoszą się do wewnątrz (czyli w tym wypadku do Ciebie), natomiast dwa pozostałe na zewnątrz, do otoczenia, w którym funkcjonujesz.

Mocne strony to pozytywne cechy, na które masz wpływ, natomiast słabe strony to czynniki, które Cię ograniczają. Szanse to zjawiska w otoczeniu, które stwarzają możliwości rozwoju, natomiast zagrożenia to negatywne uwarunkowania.

Weź czystą kartkę papieru i podziel ją na cztery części, odpowiednio: „mocne strony”, „słabe strony”, „szanse”, i „zagrożenia”.

Następnie dobrze się zastanów i wypełnij poszczególne rubryki. Pamiętaj o szczerości względem siebie.

Wzór

Mocne strony:

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Prawo jazdy kat. B
Umiejętność podejmowania trudnych decyzji
Umiejętność analitycznego myślenia

Słabe strony:

Brak wytrwałości w działaniu
Słaba znajomość języka niemieckiego
Brak umiejętności kierowniczych

Szanse:

Ulgi dla pracodawców przy zatrudnieniu absolwentów
Znajomości w branży gastronomicznej


Zagrożenia:

Recesja gospodarcza
Nasycenie rynku pracy w usługach


Praktyczne zastosowanie

Jak już było wspomniane wcześniej właściwie przeprowadzona analiza SWOT może Ci pomóc w napisaniu listu motywacyjnego, a także przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Dzięki niej możesz także odpowiedzieć sobie na pytanie: jaką strategię mam wybrać? W zależności od tego jakie i ile cech wpisałeś w poszczególne rubryki i ich relacji do pozostałych czynników (potęgują czy osłabiają), możesz wybrać własną strategię działania.

Zastanowić się, czy koncentrujesz się tylko na swoich mocnych stronach, wykorzystujesz szanse w otoczeniu, aby osiągnąć cel i nie zważasz na wszystko inne, czy też może lepiej popracować nad własnymi brakami, przekuć je w mocne strony, a przy tym unikać zagrożeń.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Analiza SWOT TOWS. Wybór strategii (EBOOK)